Skoči do osrednje vsebine

Več kot 40 tisoč evrov globe za izkoriščanje tujih delavcev v Slovenski Bistrici

Inšpektorat za delo je nedavno odkril nov primer izkoriščanja tujih delavcev v Slovenski Bistrici, v podjetju Alumero d.o.o, ki je najemalo ukrajinske delavce preko posrednikov, brez da bi preverili zakonitost dokumentov o njihovi napotitvi in pri tem izdal za skoraj 40.000 evrov glob.

Ta zaskrbljujoč primer je le eden izmed številnih primerov, ki jih je Inšpektorat za delo v letošnjem letu odkril ter sankcioniral. Prepoznamo lahko poslovne modele podjetji, ki so zgrajeni na izkoriščanju tujih delavcev, zlorabi zakonodaje ter iskanju bližnjic mimo predpisov. Skupaj s Policijo in Finančno upravo RS so izvedli temeljit pregled konec maja, ki je razkril številne nepravilnosti.

V skladu z ugotovljenimi kršitvami so inšpektorji izrekli globe za vsa vključena podjetja in njihove odgovorne osebe, v skupni vrednosti skoraj 40.000 evrov, ki so tudi že pravnomočne in poravnave. Podjetjema ASKAR-SLO László Mészáros, obdelava kovin, s.p. in PRANA Kateryna Koretska, obdelava kovin, s.p. so inšpektorji izrekli globi v višini vsaka po 11.251,8 evra zaradi opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku brez ustrezne licence in vpisa v register. Podjetje Alumero d.o.o. je prejelo globo v višini 10.000 evrov, saj je sprejelo delavce od podjetij, ki nista imeli ustreznih dovoljenj oziroma nista bili vpisani v register. Prav tako so bile oglobljene odgovorne osebe vseh treh podjetij z 2000 evrov vsaka.

Inšpektorji so ugotovili tudi številne druge nepravilnosti, kot je pomanjkljiva dokumentacija, neurejeno zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter pomanjkanje ustrezne usposobljenosti delavcev, in še nekaj drugih kršitev

Podjetje Alumero d.o.o. je v marcu 2023 sprejelo 28 ukrajinskih delavcev od dveh »posredniških podjetij« in sicer Askar Slo in Prana, ki sploh nista bili licencirani kot agenciji za posredovanje delavcev. Odkrili so, da so bili delavci napoteni k uporabniku ALUMERO d.o.o. brez ustreznih dovoljenj in vpisov v register. Inšpektorat je takoj ukrepal in izdal prepovedni odločbi »posredniškima podjetjema«, kar pomeni, da jima je prepovedal nadaljnje posredovanje delovne sile, dokler ne odpravita nepravilnosti in uredita vpisa v register posredovalcev delovne sile.

Med nadzorom so inšpektorji izvedeli tudi, da naj bi tuji delavci delali dnevno po 12 ur in več. Poleg tega so bili tudi obravnavani drugače, kot delavci, ki so pri njem zaposleni, saj niso uporabljali skupnih prostorov za malico, občasno sploh niso smeli iti na kosilo. Inšpektorji konkretnih podatkov o opravljenih urah niso mogli dobiti, saj »posredniški podjetji« nista vodili evidenc delovnega časa iz katerih bi bili razvidni prihodi in odhodi iz dela. Podobno kot v primeru Stominus, pa so tudi v tem primeru inšpektorji neuradno po nadzoru izvedeli, da so posredovani delavci po opravljenem inšpekcijskem nadzoru začeli delati tako kot delavci zaposleni neposredno pri Alumero d.o.o. – torej 8 ur dnevno in 40 ur tedensko.

Inšpektorat je zavezan k zagotavljanju spoštovanja pravic delavcev in bo zato še naprej odločno ukrepal proti takšnim kršitvam, ki kot, na žalost ugotavljamo, postajajo poslovni model.

Katja Čoh Kragolnik, vršilka dolžnosti glavne inšpektorice za delo, je v zvezi s tem primerom povedala: “Podjetje Alumero je jasen primer izkoriščanja tujih delavcev, kar je nesprejemljivo. Na Inšpektoratu za delo bomo s trdim in vztrajnim delom postopoma ter učinkovito izkoreninili tovrstne prakse. Ob tem pa pozivam vse delavce, da če prepoznajo podobne primere izkoriščanja ali pa imajo informacije o kršitvah delovnih pravic, to čimprej prijavijo na inšpektorat, saj je njihovo sodelovanje ključno pri uspešnem vodenju inšpekcijskih postopkov.”