Skoči do osrednje vsebine

Šesto periodično poročilo o izvajanju Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin v Sloveniji

Vlada Republike Slovenije je na svoji 60. redni seji 20. julija 2023 sprejela Šesto periodično poročilo Vlade Republike Slovenije o izvajanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji.

Šesto periodično poročilo je bilo pripravljeno na podlagi prispevkov in skupnega sodelovanja pristojnih državnih organov in Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti ter Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.

Republika Slovenija je Okvirno konvencijo Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin ratificirala 25. februarja 1998 z Zakonom o ratifikaciji Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin.