Skoči do osrednje vsebine

Odziv ministrstva glede centra za socialno delo Piran

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z zaskrbljenostjo spremljamo informacije o primeru dečka, ki so ga obravnavali na enoti centra za socialno delo v Piranu, z njim pa je seznanjena tudi Socialna inšpekcija, ki je danes že sprožila inšpekcijski nadzor. Minister Luka Mesec je na podlagi rezultatov nadzora napovedal ukrepanje.

V izpostavljenem primeru bo v inšpekcijskem nadzoru med drugim ugotovljeno tudi, s katerimi podatki oziroma navedbami je center za socialno delo razpolagal (na primer: navedbe staršev, podatki s strani vrtca, šole, policije, zdravnikov in drugih). Socialna inšpekcija bo preverila tudi, ali je center za socialno delo v skladu s temi navedbami in podatki zakonito in strokovno načrtoval in izvajal naloge, za katere je pristojen. Na podlagi teh podatkov bodo lahko podali končne ugotovitve glede (ne)zakonitosti ravnanja centra za socialno delo. Ob tem poudarjamo, da bo inšpekcija med nadzorom seznanjena z vrsto osebnih in občutljivih podatkov vpletenih (glede otroka in staršev).

Pomen dela z družinami

Takšni primeri kažejo, kako pomembno je področje dela z družinami. Socialni sistem namreč niso samo razprave o socialnih transferjih in denarnih socialnih pomočeh, ampak tudi pomembno delo z ljudmi, ki se znajdejo v različnih stiskah.

Na ministrstvu se tega zavedamo in zato načrtujemo dodatne sistemske spremembe, ki bodo naslovile prenovo protokolov v centrih za socialno delo, spremembe družinskega zakonika (na področju razvez), delo z družinami na domu, kjer bodo zaznave primerov možne že veliko prej, pripravljamo tudi administrativne razbremenitve preobremenjenih socialnih delavk in delavcev ter druge spremembe.

Odpravljanje težav v centrih za socialno delo terja tudi kontinuirano delo s socialnimi delavci, česar smo se prav tako že lotili na ministrstvu. "Glavni problem je, da se morajo socialni delavci na žalost pretežno ukvarjati z razreševanjem administrativnih vprašanj, zato zmanjkuje časa in fokusa za teme, s katerimi bi se zares morali bolj ukvarjati," je dejal minister Mesec in opozoril, da je družinsko nasilje v porastu po epidemiji covida-19.

Na ministrstvu vrsta aktivnosti na področju krepitve socialnega dela

Aktivnosti za okrepitev centrov za socialno delo, tako v kadrovskem kot tudi v strokovnem delu, oboje z namenom, da bodo centri za socialno delo lahko še v boljšo podporo in pomoč družinam v stiski, so potekale že v preteklih letih in se bodo nadaljevale tudi v prihodnje. Centri za socialno delo so bili v preteklosti že kadrovsko okrepljeni, dodatni ukrepi za zmanjšanje kadrovske podhranjenosti pa so predvideni tudi v prihodnje. Novela Zakona o socialnem varstvu prinaša 100 milijonov evrov kohezijskih sredstev za to področje in štipendije za socialne delavce, ki bodo pripomogle k odpravljanju kadrovskih težav, s katerimi se vrsto let srečujejo centri za socialno delo. Na ministrstvu skrbimo tudi za izvedbo ustreznih izobraževanj za strokovne delavce centrov za socialno delo na področju dela z družino in nasilja v družini, z njim bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Ukrepanje na podlagi rezultatov nadzora

Minister Mesec je napovedal ostro ukrepanje skladno z pristojnostmi ministrstva, ko bodo znani dokončni izsledki nadzora socialne inšpekcije. »Zanima nas predvsem, ali je prišlo do kršitev ali do napak iz malomarnosti. Pa tudi to, zakaj je odziv centra za socialno delo trajal mesec in pol. Ko dobimo odgovore, se bom odločil, kako ravnati,« je napovedal minister. Več bo znanega v prihodnjih dneh.