Skoči do osrednje vsebine

Poziv za ureditev statusa določenega orožja iz kategorije A

Osebe, ki so pridobile orožje iz 6.a, 7. in 8.a točke kategorije A na podlagi statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe med 14. avgustom 2021 in 18. avgustom 2022, morajo do 18. avgusta 2023 urediti status navedenega orožja.

Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), ki velja od 18. avgusta 2022, je med drugim spremenil tudi določbe Zakona o orožju na način, da:

  • orožja iz 6.a in 7. točke kategorije A ne morejo pridobiti organizacije oziroma člani organizacij, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe,
  • športni strelci in športne strelske organizacije niso več upravičeni do orožne listine za orožje iz 8.a točke kategorije A.

Osebe, ki so pridobile orožje iz 6.a, 7. in 8.a točke kategorije A na podlagi statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe med 14. avgustom 2021 in 18. avgustom 2022, morajo v skladu z ZZNŠPP do 18. avgusta 2023 ustrezno urediti status navedenega orožja.

Za orožje iz 6.a in 7. točke kategorije A morajo organizacije oziroma člani organizacij, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe, do 18. avgusta 2023:

  • na upravni enoti podati vlogo za registracijo takšnega orožja ter predložiti dokazilo o članstvu v strelski športni organizaciji, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez ali mednarodno in uradno priznane strelske športne zveze,  in dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev iz 17.a člena Zakona o orožju ali
  • na upravni enoti zaprositi za izdajo dovoljenja za zbiranje takšnega orožja ali
  • orožje odsvojiti ali pridobiti potrdilo o onesposobitvi za takšno orožje.

V nasprotnem primeru se orožje po preteku predpisanega obdobja odvzame.

Za orožje iz 8.a točke kategorije A morajo organizacije oziroma člani organizacij, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe, do 18. avgusta. 2023:

  • na upravni enoti zaprositi za izdajo dovoljenja za zbiranje takšnega orožja ali
  • orožje odsvojiti ali pridobiti potrdilo o onesposobitvi za takšno orožje.

V nasprotnem primeru se orožje po preteku predpisanega obdobja odvzame.