Skoči do osrednje vsebine

Špansko predsedstvo daje zagon razpravi o evropskem socialnem dialogu

Konec tedna je v Madridu potekalo prvo neformalno srečanje ministrov, pristojnih za zaposlovanje in socialno politiko, odkar je Španija prevzela predsedovanje Svetu EU. S sloganom “Evropa, bliže” Španija postavlja v ospredje socialno pravičnost in dialog, strateško avtonomijo Evrope in zeleni prehod. Slovenijo je na srečanju zastopal minister Luka Mesec.

Srečanje je gostila podpredsednica španske vlade in ministrica za delo in socialno ekonomijo Yolanda Díaz, ki je uvodoma poudarila, da je krepitev delavskih pravic prihodnost Evrope.

Osrednja tema tokratnega srečanja ministric in ministrov je bil socialni dialog. Ministri za zaposlovanje in socialno politiko so razpravljali o predlogih za nadaljevanje evropskega socialnega dialoga z zagotavljanjem večje socialne pravičnosti v Evropi, še posebej pri oblikovanju in izvajanju politik v skladu z Evropsko strategijo za oskrbo. Ob tem so poudarili, da je potrebno spodbujati združevanje oskrbovalk in oskrbovalcev, izboljšati njihove delovne pogoje in jim zagotoviti ustrezno plačilo, kar bo povečalo zanimanje za opravljanje poklicev v sektorju oskrbe.

Minister Mesec je predstavil reformo dolgotrajne oskrbe v Sloveniji in opozoril na pomanjkanje delovne sile v sektorju oskrbe. Predlagal je, da se na ravni EU preuči možnost koordinacije vključevanja tujih delavcev v sektor oskrbe v državah članicah EU.

Poleg razprave o socialnem dialogu, so ministrice in ministri spregovorili tudi o vlogi socialnih naložb pri novem ekonomskem upravljanju EU, kot ga je predlagala Evropska komisija aprila letos. Strinjali so se, da imajo socialne naložbe ključno vlogo pri zagotavljanju odpornosti gospodarstev in družb v celoti, saj ustvarjajo večplastne pozitivne učinke, predvsem pa da potrebujemo orodja s katerimi bomo te učinke lahko merili, in poskrbeli za na dokazih temelječe oblikovanje politik ekonomskega in socialnega upravljanja EU. Komisar Schmit je poudaril prepletenost ekonomskega, socialnega in fiskalnega upravljanje EU in pomembnost ohranitve te povezave. Minister Mesec je opozoril na škodljivost nepremišljenih varčevalnih ukrepov in poudaril, da so naložbe v sedanjosti pogosto prihranki v prihodnosti.

Ob robu neformalnega srečanja v Madridu se je minister Mesec dvostransko srečal z avstrijskim in belgijskim ministrom. Z ministrom Johannesom Rauchom sta se pogovarjala o reformah sistemov dolgotrajne oskrbe, z ministrom Frankom Vandenbrouckom pa o prednostnih nalogah prihajajočega belgijskega predsedstva Svetu EU, ki bodo povezane s socialnimi naložbami.