Skoči do osrednje vsebine

Medicinska fakulteta v Ljubljani in Infekcijska klinika Maribor bosta krepili zdravstveni sistem

Sredstva za oba projekta so, sicer iz različnih virov, zagotovljena. Projekt Medicinske fakultete v Ljubljani je ostal med projekti, ki bodo financirani z evropskimi sredstvi zato, ker že ima veljavno gradbeno dovoljenje. Sredstva za Infekcijsko kliniko Maribor pa bo, v skladu z zastavljeno časovnico, zagotovil proračun. Oba projekta sta ključna za krepitev slovenskega zdravstvenega sistema.

Slovenija je leta 2021 sprejela Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) - nacionalni program ukrepov (reform in naložb), namenjen blažitvi gospodarskih in socialnih posledic pandemije bolezni covid-19 v Republiki Sloveniji (RS). Načrt je podlaga za koriščenje sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je finančno najobsežnejši del evropskega svežnja za okrevanje in odpornost NextGenerationEU.

NOO je predvidel 1,78 milijarde evrov nepovratnih evropskih sredstev za izvedbo številnih projektov v Sloveniji do leta 2026. Evropska komisija je v začetku letošnjega leta določila, da po zadnjih izračunih Sloveniji zaradi boljšega bruto domačega proizvoda (BDP) v letu 2021 pripada 286 milijonov evrov manj nepovratnih sredstev od prvotno načrtovanih 1,78 milijarde evrov. Prvotni izračun iz leta 2021 je temeljil na jesenski gospodarski napovedi iz leta 2020, pri zadnjih izračunih pa je Evropska komisija upoštevala realne podatke o BDP za leti 2020 in 2021. Načrtovanih investicij tako ni mogoče več izvajati v obsegu, kot je bilo predvideno ob potrditvi.

Znova poudarjamo, da se ne odpovedujemo se projektu izgradnje Infekcijske klinike Maribor, ki jo potrebujemo in ima vso našo podporo, spreminja se le vir financiranja. Za Slovenijo je najpomembnejše, da bosta oba projekta, projekt Medicinske fakultete in Infekcijske klinike Maribor dejansko delujoča v prvi polovici leta 2026, zato je ključno, da energijo usmerimo v izpolnjevanje mejnikov in čimprejšnje dokončanje obeh projektov, sploh, ker je denar zagotovljen, pa četudi gre pri enem za sredstva iz vira EU, pri drugem pa za sredstva države.

Kot je bilo že pojasnjeno z našim dopisom, se bo sredstva za izvajanje projekta "Nadomestna novogradnja stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja" zagotovilo na proračunskih postavkah Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNKIZ) 221659 – Investicije v javne zdravstvene zavode in/ali 221666 – Proračunski sklad po Zakonu o investicijah, projekt št. 2711-22-00021 z nazivom "UKC MB Novogradnja infekcijske klinike". Ne glede na spremenjen vir financiranja investicije v določenem delu, se aktivnosti na projektu izvajajo naprej, skladno z dogovori sestankov strokovnih služb UNKIZ in Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.

Slovenija bo iz NOO tako pridobila finančna sredstva, ki bodo pomagala pri izgradnji izobraževalne ustanove, ki jo glede na potrebe še kako potrebuje, saj je pomanjkanje zdravnikov velik izziv, s katerim se soočamo že vrsto let, hkrati pa bo z drugimi sredstvi financirala tudi izgradnjo Infekcijske klinike Maribor, ki prav tako sodi med nujne projekte. Oba projekta bosta tako pomembno prispevala h krepitvi slovenskega zdravstvenega sistema, kar je gotovo cilj vseh nas