Skoči do osrednje vsebine

Nadomestne volitve člana Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno

V skladu s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Mokronog-Trebelno.

Občina Mokronog-Trebelno je razpisala nadomestne volitve člana Občinskega sveta v 6. volilni enoti.

Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je bil določen 17. julij 2023, volitve pa bodo v nedeljo, 1. oktobra 2023.

Število volilnih upravičencev:

Ime občine Ime volilne enote lok. volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Mokronog-Trebelno VOLILNA ENOTA 6 006 Večnamenski dom Trebelno 279