Skoči do osrednje vsebine

Poenostavljen postopek uveljavljanja varstvenega dodatka

Na ministrstvu smo poenostavili postopek uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka.

Pri ugotavljanju pogoja preživljanja staršev s strani polnoletnih otrok izjava polnoletnega otroka, da ima svoje otroke in/ali zakonca ter nima dovolj sredstev za preživljanje starša (če je otrok upravičen do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, otroškega dodatka do 6. dohodkovnega razreda, državne štipendije do 5. dohodkovnega razreda, subvencije malice ali subvencije kosila) ni več obvezna priloga k vlogi.

Navedeno pomeni, da bo center za socialno delo najprej sam po uradni dolžnosti preveril, ali je otrok upravičen do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, otroškega dodatka do 6. dohodkovnega razreda, državne štipendije do 5. dohodkovnega razreda, subvencije malice ali subvencije kosila.

Šele, če se ugotovi, da polnoletni otrok ne razpolaga z odločbo o zgoraj navedenih pravicah, se lahko vlagatelja vloge pozove k predložitvi dokazil oz. izjav o preživljanju staršev s strani njihovih otrok.

V skladu z navedenim je bila tudi spremenjena vloga za uveljavljanje varstvenega dodatka,