Skoči do osrednje vsebine

Poletna geotermalna šola

Julija 2023 je Agencija za okolje sodelovala na mednarodni Poletni geotermalni šoli: Napredek pri razvoju rabe geotermalne energije za ogrevanje, hlajenje in proizvodnjo elektrike, ki je potekala na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani .

Organizirala sta jo Geološki zavod Slovenije in Naravoslovnotehniška fakulteta s podporo Islandske šole za energijo iz Reykjavika ter sofinanciranjem EGP projekta INFO-GEOTHERMAL ter COST projekt Geothermal-DHC.

Projekt INFO-GEOTHERMAL podpira učinkovito kaskadno uporabo geotermalne energije z dostopom do uradnih in javnih informacij. V njem se usposabljajo slovenski in drugi strokovnjaki, da bodo znali povečati  proizvodnjo toplotne in električne energije iz termalne vode kot enega izmed obnovljivih virov energije.

Geothermal-DHC je svetovna raziskovalna mreža za vključitev geotermalne tehnologije v sisteme razogljičenja ogrevanja in ohlajanja. Poleg študijskih izmenjav omogoča povezovanje študentov in mladih strokovnjakov na tematskih izobraževanjih, kot je bila druga Poletna geotermalna šola v Ljubljani.

Na šoli je deset predavateljev iz Slovenije, Hrvaške, Kanade, Islandije, Nizozemske, Norveške in ZDA predajalo dobre prakse raziskav, rabe in upravljanja s plitvo geotermalno energijo in rabo termalne vode v svetu 24 udeležencem iz 13 držav, od Kanade in Nepala do Kameruna in Evrope.

Udeleženci so se seznanili z razvojem novih geotermalnih projektov, z najnovejšimi tehnologijami rabe plitve in globoke geotermije ter z možnostmi optimizacije delovanja, da je vpliv sistemov rabe na okolje in človeka čim manjši in dolgoročno sprejemljiv.

V okviru terenskih vaj je na Agenciji za okolje potekal ogled nacionalne monitoring mreže podzemne vode.

Na merilni postaji za podzemne vode smo predstavili zgodovino razvoja merilne mreže za podzemne vode v Slovenij od leta 1952, modernizacijo in izdelavo postaj v okviru projekta Bober med leti 2007 do 2013, zgradbo  piezometrov in merilno opremo za spremljavo globin podzemne vode, temperature ter specifične električne prevodnosti.

Udeležence smo seznanili, kako se prenašajo in obdelujejo zbrani podatki in kako potekajo postopki verifikacije meritev, kako uporabljamo podatke za izdelavo tedenskih poročil o količinah podzemne vode za Sušomer ter kako pripravimo letno oceno količin podzemne vode. 

Udeleženci terenskih vaj na Agenciji za okolje pri vrtinah za spremljanje podzemne vode.

Udeleženci terenskih vaj na mednarodni Poletni geotermalni šoli na Agenciji za okolje | Avtor: Agencija za okolje