Skoči do osrednje vsebine

Odziv na sklic nujne seje komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ

Na Ministrstvu za kulturo v celoti in ostro zavračamo navedbe predlagateljev sklica nujne seje komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ.

Na Ministrstvu za kulturo upoštevamo sklep številka 902-3/99 Upravnega odbora Prešernovega sklada z dne 29. decembra 1999, po katerem je Svetlana Makarovič prejemnica Prešernove nagrade za leto 2000. Umetnica Svetlana Makarovič je kot nagrajenka Prešernovega sklada tudi vodena v evidenci. Tedanja odločitev Upravnega odbora Prešernovega sklada še vedno velja, ker ni bila nikoli spremenjena, in ob spremenjeni volji Svetlane Makarovič predstavlja pravno podlago za izročitev Prešernove nagrade za leto 2000. Navedeni sklep Upravnega odbora Prešernovega sklada torej predstavlja podlago za izpolnitev obveznosti. Zastaranje ne vpliva na veljavnost obveznosti. Obveznost obstaja še naprej, la da postane zaradi zastaranja naturalna.

Zaradi navedenega je Ministrstvo za kulturo na podlagi 12. člena Zakona o Prešernovi nagradi, ki določa, da sredstva za dodeljevanje nagrad in delo upravnega odbora zagotavlja Republika Slovenija ter da strokovna in administrativna dela za upravni odbor opravlja Ministrstvo za kulturo, Svetlani Makarovič izplačalo 8.346 evrov. Znesek predstavlja v evre preračunano denarno nagrado, ki je bila določena v tolarjih v zgoraj navedenem sklepu Upravnega odbora Prešernovega sklada. Denarna nagrada ji je bila nakazana 16. junija 2023. Nakazani znesek ne vsebuje obresti.

Navedbe, da naj bi umetnica Svetlana Makarovič leta 2000 sprejela le denarni del nagrade, ne držijo, saj ji denarna nagrada takrat ni bila izplačana.

Ministrstvo za kulturo meni, da gre pri zahtevi nujnega sklica komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ le za ustvarjanje političnih pritiskov na Ministrstvo za kulturo. Namigovanja na znake korupcijskih tveganj ter namigovanje na kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja pa služijo le načrtni in zlonamerni diskreditaciji ministrice dr. Aste Vrečko ter nabiranju političnih točk pred začetkom parlamentarnih počitnic.