Skoči do osrednje vsebine

Odpoklic izdelka Rdeči fižol (zrnje), klorpirifos

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je preko sistema RASFF prejela obvestilo o odpoklicu proizvoda Rdeči fižol (zrnje), v katerem je bil ugotovljen ostanek pesticida klorpirifos.

Zaradi navedenega je nosilec dejavnosti sprožil postopek odpoklica spornega živila.

Podatki o živilu

Opis živila:            fižol v zrnju
Trgovsko ime:       Rdeči fižol v zrnju (Nina)
Pakiranje:              vrečka
Količina:                340 g
Serija / LOT:          PD 02 2021
Rok uporabe:        31.1.2024
Poreklo:                 Gana
Dobavitelj:             Asia Express Food, Nizozemska

Izdelki so bili v prometu v trgovini Afriška vas, Zavod Afriška Vas, Ljubljana.

Kupci, ki so živilo tega lota kupili in ga še hranijo, naj izdelka ne zaužijejo. Lahko ga vrnejo na mesto nakupa.