Skoči do osrednje vsebine

Športnim trenerjem zagotovili višje plače

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je sprejelo spremembe Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni. S spremembo pravilnika je zvišalo izhodiščno plačo strokovno izobraženih delavcev v športu oziroma trenerjev za tri plačne razrede, in sicer na 38. plačni razred.

Nacionalne panožne športne šole so se soočale z velikim pomanjkanjem kadra. Poleg tega pa so se sorodna delovna mesta s področja vzgoje in izobraževanja v vmesnem času umestila v višje plačne razrede. Glede na to je bilo potrebno tudi delovno mesto trenerja ponovno ovrednotiti.

S spremembo pravilnika je ministrstvo dvignilo izhodiščno plačo, na katero so vezane plače strokovno izobraženih delavcev v športu oziroma trenerjev. Delež sofinanciranja iz javnih sredstev (80 odstotkov vrednosti plačnega razreda) ter delež sofinanciranja, ki ga zagotavlja Nacionalna panožna športna zveza (20 odstotkov vrednosti plačnega razreda), se ne spreminja. Na ta način ministrstvo prispeva k bolj kakovostnim programom na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenim v kakovostni in vrhunski šport ter k izboljšanju statusa strokovno izobraženih delavcev v programih Nacionalnih panožnih športnih šol.

Ministrstvo bo za sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v programih Nacionalnih panožnih športnih šol zagotovilo dodatnih 27 tisoč evrov za sofinanciranje plač 116 trenerjev, ki bodo od spremembe pravilnika dalje prejemali plačo v višini najmanj 1.964,17 evra bruto. Spremembe pravilnika so bile objavljene v Uradnem listu številka 74/2023 7. julija 2023.