Skoči do osrednje vsebine

Prva seja veterinarskega sveta v novi sestavi

Ministrica Irena Šinko se je včeraj udeležila prve seje sveta za Veterinarstvo v novi sestavi. Člani sveta so se seznanili s stanjem o situaciji glede afriške prašičje kug in razpravljali o predlogu novele Zakona o zaščiti živali.

Člani sveta so sejo odprli s predstavitvijo stanja in o primerih afriške prašičje kuge (APK) v naši bližini. Sledila je razprava o preventivnih ukrepih in dejavnostih veterinarske stroke. Izbruhe so v zadnjem tednu potrdili na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Bolezen se širi tudi v Srbiji in Italiji.

V poletnem času se preko Slovenije poveča pretok turistov, potnikov, prevoznikov, tudi iz držav, kjer je bolezen že prisotna, kar predstavlja veliko tveganje za vnos bolezni v Slovenijo in njeno širjenje. Člani sveta so izpostavili predvsem pomen biovarnostnih ukrepov, tako v rejah, pri lovu, prevozu živali in predvsem na ozaveščanje vseh deležnikov, da v okviru svojih pristojnosti poskrbijo za obveščanje svojih članov o pomenu izvajanja preventivnih ukrepov, s katerimi se v veliki meri lahko prepreči možnost vnosa bolezni tako v državo kot tudi v rejo.

Pod drugo točko je potekala razprava o predlogu novele Zakona o zaščiti živali. Predlog novele so vložili v zakonodajni postopek poslanci. Ministrica je članom sveta predstavila stališče vlade. Razprava je potekala o členih, ki se nanašajo na opredelitev malomarnega ravnanja z živalmi, definicijo cirkusa in cirkusu podobne prireditve, nastanitev živali na premajhnem prostoru  in uvedba pooblaščenega svetovalca za zaščito živali ter institut dodatnega preverjanja s tričlansko komisijo.

Člani Sveta so zaključili, da podpirajo stališče vlade, kot ga je predstavila ministrica.