Skoči do osrednje vsebine

Minister Poklukar nadaljuje s konstruktivnim dialogom z nevladnimi organizacijami

Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) je potekalo drugo srečanje ministra Boštjana Poklukarja s predstavniki nevladnih organizacij, ki sodelujejo z MNZ in Policijo. Vodenje konstruktivnega dialoga z nevladnimi organizacijami je ena od prednostnih nalog ministra Poklukarja, zato so se ob začetku mandata ministra Poklukarja dogovorili za obdobna srečanja.

Uvodoma so se sogovorniki strinjali, da je sodelovanje z nevladnimi organizacijami na številnih področjih dobro. Današnje srečanje so namenili pregledu dosedanjega sodelovanja in opravljenega dela ter se pogovorili o odprtih vprašanjih.

»Ta oblika sodelovanja z nevladnimi organizacijami se mi zdi zelo pomembna,« je dejal minister in predstavil ključne projekte, ki jih vodimo na ministrstvu. Med temi sta priprava strategije na področju migracij in strategije na področju vključevanja tujcev. Pripraviti želimo celovita dokumenta vseh resorjev in civilne družbe za odprto, vključujočo in demokratično družbo, ob spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter zagotavljanju varnosti. »Strategiji bosta osnova za prenovo tujske zakonodaje,« je dejal minister. Predstavil je tudi aktivnosti delovne skupine za preučitev stanja učinkovitosti obravnave primerov vseh vrst nasilja (nasilje v družini, femicid, spolne zlorabe žensk in otrok, medvrstniško nasilje). Kot je dejal minister, v luči majskih dogodkov v Srbiji (streljanje na šoli) delovna skupina prednostno obravnava medvrstniško nasilje.

Ob koncu so se dogovorili, da bo naslednje srečanje potekalo konec leta. Pred tem se bo minister srečal tudi s posameznimi nevladnimi organizacijami, s katerimi bodo opravili bolj poglobljeno razpravo o posameznih odprtih vprašanjih.

Minister Boštjan Poklukar s sodelavci v pogovoru s predstavniki nevladnih organizacij

Minister Boštjan Poklukar s sodelavci v pogovoru s predstavniki nevladnih organizacij | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

1 / 3