Skoči do osrednje vsebine

Za lokalni razvoj ribištva in akvakulture namenjenih 12 milijonov evrov

V Uradnem listu sta bila v petek, 7. julija, objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za programsko obdobje 2021-2027 ter javni poziv. Na podlagi tega lahko lokalna partnerstva začnejo z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin za ribištvo in pripravo strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje 2021-2027.

Pogled na Koper in ribiško pristanišče.

Ribiški pomoli v Kopru. | Avtor: Aleš Kobav.

V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) izvajal samostojno. Evropska komisija je 1. decembra 2022 potrdila Program za izvajanje ESPRA za Slovenijo, s čimer je bila podana zelena luč za koriščenje sredstev sklada.

Uredba o izvajanju CLLD iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za programsko obdobje 2021-2027, med drugim ureja pripravljano podporo, določa pogoje za oblikovanje ribiških/akvakulturnih območij in delovanje lokalnih akcijskih skupin, pripravo strategij lokalnega razvoja, merila za izbor in potrditev LASR in SLR, ter njihovo odobritev. Uredba določa tudi naloge LASR, obveznosti vodilnega partnerja, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene stroške, določa oblike vlog za dodelitev podpore in zahtevkov za izplačilo, obravnava upravljanje, spremljanje in vrednotenje SLR ter njene animacije, obveznosti po izplačilu javne podpore, določa sankcije v primeru neizpolnjevanja obveznosti, preverjanja/kontrole ter neupravičene operacije.   

Za izvajanje aktivnosti CLLD je v okviru ESPRA 2021-2027, namenjenih skupaj nekaj več kot 12 milijonov evrov. Izvedene aktivnosti in projekti na izbranih lokalnih območjih bodo zasledovali lokalne izzive in potrebe, prispevali k ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest ter s tem ohranjanju sektorja, vključevanje sektorjev modrega gospodarstva v razvoj trajnostnega prehranskega sistema, trženja in dodajanja vrednosti proizvodom iz ribištva in akvakulture, blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter ohranjanje biotske raznovrstnosti s podporo krožnega gospodarstva ter čiste energije, krepitvi vitalnosti skupnosti z večanjem družbene vključenosti, privabljanjem žensk in mladih in drugo, ob upoštevanju vsebin strategij Zelenega dogovora.

Več informacij najdete na spletni strani Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo.