Skoči do osrednje vsebine

Razglasitev rezultatov mature 2023 v spomladanskem roku

Na Državnem izpitnem centru je ob razglasitvi rezultatov 29. splošne mature in 22. poklicne mature potekala novinarska konferenca, na kateri je spregovoril tudi minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda.

direktor Državnega izpitnega centra dr. Darko Zupanc, MINISTER DR. dARJO fELDA, predsednica komisije za splošno maturo dr. Marina Tavčar Krajnc in predsednik komisije za poklicno maturo dr. Boris Dular

Rezultati so primerljivi s prejšnjimi leti. | Avtor: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

1 / 2

Ob tej priložnosti je na novinarski konferenci minister Felda čestital vsem maturantkam in maturantom. »Na prihodnji študijski in profesionalni poti vsem želim veliko sreče, poguma in predvsem vztrajnosti pri doseganju zadanih ciljev,« je dodal minister Felda in posebno čestitko namenil še tistim, ki so letos prejeli maturitetno spričevalo s pohvalo.

Splošno maturo je v spomladanskem roku 2023 na 82 šolah po Sloveniji opravljalo 5965 kandidatov. Kandidati so opravljali splošno maturo iz 35 maturitetnih predmetov.

Poklicno maturo je v spomladanskem roku opravljalo 8234 kandidatov.

Splošno maturo v spomladanskem roku je uspešno opravilo 91,6 odstotka kandidatov, kar je primerljiv delež s preteklimi leti. Poklicno maturo je medtem uspešno opravilo 89,2 odstotka vseh kandidatov.

Kandidatov, ki so pri splošni maturi dosegli od 30 do 34 točk, je letos namreč kar 316 – lani sta bila 302. Najvišji možni splošni uspeh, torej vseh 34 točk, pa je letos doseglo 18 kandidatov, enako kot lani.

Maturitetno spričevalo s pohvalo pri poklicni maturi prejmejo kandidati, ki so dosegli izjemen splošni uspeh, in sicer 22 oziroma 23 točk, ter kandidati, ki so pri prekvalifikaciji oziroma izboljševanju lahko dosegli 20 točk. Takih kandidatov je bilo letos kar 356 - lani ob tem času 296. Najvišji možni splošni uspeh, torej 23 točk, pa je letos doseglo 106 kandidatov - julija lani 93.

Mednarodna matura v Sloveniji letos poteka na štirih gimnazijah, in sicer na II. gimnaziji Maribor, Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani, Gimnaziji Kranj in prvič tudi na Gimnaziji Novo mesto. Rezultati kandidatov so v mednarodnem merilu ponovno zelo dobri. Izpite mednarodne mature je na vseh gimnazijah opravljalo skupaj 84 dijakov iz Slovenije in 41 tujcev. Izmed vseh dijakov, tako tistih iz Slovenije kot tujcev, je bilo kar 47 zlatih maturantov, kar pomeni, da so na mednarodni maturi dosegli vsaj 40 od skupno možnih 45 točk. Izjemen uspeh, vseh 45 točk, pa so dosegli 3 kandidati.

Minister se je ob koncu še zahvalil za strokovno delo vsem pedagoškim strokovnim delavcem, predsednikoma komisij in Državnemu izpitnemu centru.

V nadaljevanju novinarske konference so rezultate predstavili še direktor Državnega izpitnega centra dr. Darko Zupanc, predsednica komisije za splošno maturo dr. Marina Tavčar Krajnc in predsednik komisije za poklicno maturo dr. Boris Dular. Podrobnejše informacije se nahajajo v gradivu za medije na spodnji povezavi.

Spomladanski rok mature 2023 – gradivo za medije