Skoči do osrednje vsebine

Mednarodna poletna geotermalna šola

Med 3. in 8. julijem 2023 je v Ljubljani potekala druga mednarodna poletna geotermalna šola, tokrat z naslovom Napredki pri razvoju rabe geotermalne energije za ogrevanje, hlajenje in proizvodnjo elektrike.

Skupinska fotografija udeležencev
1 / 4

Tokratno poletno šolo sta organizirala Geološki zavod Slovenije in Naravoslovnotehniška fakulteta UL s podporo Islandske šole za energijo iz Reykjavika ter sofinanciranjem EGP projekta INFO-GEOTHERMAL ter COST projekta Geothermal-DHC.

Projekt INFO-GEOTHERMAL - Podpiranje učinkovite kaskadne uporabe geotermalne energije z dostopom do uradnih in javnih informacij je namenjen povezovanju sektorja, ki je vpet v raziskave in razvoj, rabo in upravljanje z viri geotermalne energije v Sloveniji.

Cilji projekta so:

  • izboljšati razpoložljivost uradnih informacij o potencialu in zakonodajnih postopkih za rabo termalne vode;
  • izboljšati podporne mehanizme za naložbe na področju rabe geotermalne energije;
  • povečati znanje in ozaveščenost o učinkoviti in kaskadni rabi termalne vode z usposabljanji in razširjanjem informacij ter
  • vzpostavitev nacionalne geotermalne mreže za prenosa znanja znotraj Slovenije.

Nosilec projekta je Geološki zavod Slovenije, kot partnerji pa sodelujejo Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Skupnost občin Slovenije in Iceland School of Energy iz Islandije. Več informacij najdete na spletni strani INFO-GEOTHERMAL.

Na dogodku je sodelovalo deset predavateljev iz Slovenije, Hrvaške, Kanade, Islandije, Nizozemske, Norveške in ZDA ter 24 udeležencev, od tega je bilo 18 študentov od diplomskega do doktorskega študija ter 6 mladih zaposlenih. Bili so kar iz 13 različnih držav Afrike, Evrope in Severne Amerike in ponosni smo, da smo dosegli 46% zastopanost žensk. 

Sodelujoče smo seznanili z načini razvoja novih geotermalnih projektov, z dobro prakso raziskav, tehnologijo rabe in načini upravljanja s plitvo geotermalno energijo in rabo termalne vode ter z možnostmi optimizacije delovanja, da je vpliv sistemov rabe na okolje in človeka čim manjši in dolgoročno sprejemljiv. Poleg predavanj na NTF UL smo imeli tudi celodnevno ekskurzijo v SV Slovenijo, kjer imamo največji geotermalni potencial, in terenske vaje v Ljubljani.

V torek 4.7. smo obiskali proizvodnjo toplotnih črpalk KRONOTERM v Trnavi; sistem daljinskega ogrevanja Lendave z geotermalnim dubletom v upravljanju Petrol d.d.; sedež Petrol Geo d.o.o. in opuščeno plinsko vrtino Pg-8, na kateri DEM, Petrol Geo d.o.o., Univerza v Mariboru in GeoZS v okviru projekta Si-Geo-Electricity testirajo pilotno geotermično elektrarno; geotermalne vrtine in sistem kaskadne rabe termalne vode v Termah 3000 Moravske Toplice ter vrtanje geosond za ogrevanje Dijaškega doma Vič, ki ga izvaja Vrtine Palir d.o.o. V četrtek 6.7. smo imeli terenske vaje. Na GeoZS smo prikazali uporabo karotažne opreme, meritve gladine in določanje fizikalno-kemijskih lastnosti podzemne vode, naš geotermalni in hidrogeološki laboratorij ter opremo za izvajanje testa toplotnega odziva tal (TRT). Gostovala nas je tudi Agencija za okolje, kjer so prikazali nacionalno monitoring mrežo za spremljanje količine in kakovosti podzemne vode.

Informacije o projektih, ki sta omočila izvedbo že druge mednarodne poletne geotermalne šole

Projekt INFO-GEOTHERMAL podpira učinkovito kaskadno uporabo geotermalne energije z dostopom do uradnih in javnih informacij. V okviru njegovih aktivnosti pripravljamo smernice za ustrezen razvoj projektov rabe toplotne in električne energije iz termalne vode, usposabljamo slovenske strokovnjake in deležnike v Sloveniji in na Islandiji, pripravljamo organizirano objavo javnih podatkov o geotermalnem potencialu v Sloveniji ter vzpostavljamo prvo slovensko nacionalno geotermalno združenje.