Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela predlog Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje nemotene preskrbe z zdravili

Cilj zakona je zagotavljanje nemotene trajne, varne in kakovostne preskrbe prebivalstva z zdravili.

Predlog zakona bo preprečil, da bi zaradi oteženega izvajanja javnih naročil prišlo do zamud ali prekinjene dobave zdravil in posledično pomanjkanja zdravil na slovenskem trgu, poleg že obstoječih motenj, s katerimi se spopada cela Evropska unija. S sprejetimi ukrepi se nabor zdravil v Sloveniji ne bo občutno skrčil, kar pomeni, da za slovenske paciente v prihodnje ne bo na razpolago bistveno manj zdravil, kot jih je sedaj.

Zakon začasno ureja problematiko nabave zdravil po postopkih javnega naročanja in odpravlja problematiko hkratnega spoštovanja področnih predpisov in predpisov s področja javnega naročanja s strani javnih lekarniških zavodov. Predlog zakona na področju javnega naročanja zdravil uvaja izjemo od javnega naročanja, in sicer se Zakon o javnem naročanju ne uporablja za javna naročila zdravil, ki se v skladu z Zakonom o zdravilih štejejo kot zdravila na trgu v Republiki Sloveniji, in jih v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, oddajajo javni lekarniški zavodi.

Z vidika zagotavljanja transparentnosti predlog zakona ureja obveznost javnih lekarniških zavodov, da so pri naročilih zdravil, ki se v skladu z zakonom, ki ureja zdravila, štejejo kot zdravila na trgu v Republiki Sloveniji, dolžni upoštevati prepoved omejevanja konkurence, prepoved diskriminacije in načelo transparentnosti. Naročnik mora za ta naročila voditi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo dobavitelja, predmeta, vrste predmeta in vrednosti naročila brez DDV, ter o naročilih v preteklem letu podatke objaviti na svoji spletni strani.

Ukrepi so začasni in veljajo do 31. decembra 2024, z možnostjo podaljšanja oziroma do ustrezne sistemske ureditve tega področja.