Skoči do osrednje vsebine

Uspešno črpamo evropska sredstva - Digitalizacija notranje varnosti

Načrt za okrevanje in odpornost med drugim obravnava tudi izzive javne uprave na področju digitalizacije.

Z enim od ukrepov – Digitalizacija notranje varnosti – želimo izboljšati in nadgraditi tehnologijo, ki je na voljo slovenski policiji. S tem želimo omogočiti večjo optimizacijo in podporo delovnim postopkom slovenske policije in Ministrstva za notranje zadeve (MNZ).  

 V Digitalizacijo notranje varnosti je vključenih pet projektov:

  • TETRA – digitalno radijsko omrežje,
  • CEPIS – modernizacija računalniškega oblaka policije,
  • ABIS – sistem za avtomatsko prepoznavo obrazov,
  • razvojne mobilne rešitve e-policist in
  • digitalizacija dokumentarnega gradiva MNZ.

Za realizacijo vseh petih projektov tečejo številne aktivnosti, za dva projekta – TETRA in CEPIS – pa smo letos že sklenili pogodbe s posameznimi izvajalci.

Za projekt TETRA so že bili podpisani aneksi za najem, vzpostavitev in vzdrževanje zasebnega omrežja z RTV Slovenija in Telekomom Slovenije. V okviru projekta CEPIS pa smo junija letos zaključili s prvim delom aktivnosti, v okviru katerih smo nabavili sredstva za izvedbo projekta v višini več kot milijon evrov:

  • S podjetjem S&T Iskratel, Informacijske in komunikacijske rešitve, d. o. o., smo sklenili pogodbo za nakup, dobavo in namestitev diskovnega sistema CEPIS v višini 260.538,32 evra (z DDV) in pogodbo za nakup, dobavo in namestitev strojne in programske opreme za demitalizirano območje v višini 221.709,99 evra (z DDV).
  • Za nakup, dobavo, nadgradnjo, namestitev in integracijo mrežne opreme v obstoječi sistem smo s podjetjem Nil, d. o. o., sklenili pogodbo v višini 471.678,84 evra (z DDV).
  • Za nakup in dobavo programske opreme smo sklenili pogodbo s podjetjem Agenda, d. o. o., v višini 239.741,96 evra (z DDV).

Za potrebe slovenske policije želimo vzpostaviti zaseben oblak, ki bo povezljiv z obstoječimi sistemi na ravni države in bo zagotovil nemoteno delovanje policijskih aplikacij. Na celotnem območju države bo vzpostavljena tudi infrastruktura digitalnega radijskega omrežja po standardu TETRA, ki bo združljivo z drugimi nacionalnimi radijskimi sistemi sosednjih držav.

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo investicije bodo doseženi do 31. decembra 2025.