Skoči do osrednje vsebine

Sprejeti izvedbeni akti v zvezi z dostopnostjo na trgu in uporabo biocidnih aktivnih snovi

Od konca marca do junija 2023 so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije na osnovi Uredbe (EU) št. 528/2012 izvedbeni akti, ki lahko z odobritvijo ali neodobritvijo biocidnih aktivnih snovi ali z odložitvijo datuma izteka odobritve aktivne snovi vplivajo na poslovanje vlagateljev zahtevkov biocidnih proizvodov, priglasitelje in imetnike dovoljenj biocidnih proizvodov.

Odobritve biocidnih aktivnih snovi:

  • Izvedbena uredba komisije (EU) 2023/680 z dne 23. marca 2023 o odobritvi alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijevega klorida (ADBAC/BKC (C12-C16)) kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 1.

  • Izvedbena uredba komisije (EU) 2023/1078 z dne 2. junija 2023 o odobritvi ozona, pridobljenega iz kisika, kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrst proizvodov 2, 4, 5 in 11 v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta.

  • Izvedbena uredba komisije (EU) 2023/1079 z dne 2. junija 202 o odobritvi (13Z)-heksadek-13-en-11-in-1-il acetata kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 19.

Neodobritev biocidne aktivne snovi:

  • Izvedbeni sklep komisije (EU) 2023/1097 z dne 5. junija 2023 o neodobritvi cianamida kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrst proizvodov 3 in 18 v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta.

Biocidni proizvodi, ki vsebujejo to aktivno snov in so odobreni po postopku priglasitve, se bodo v enem letu po začetku veljavnosti izvedbenega sklepa Komisije izbrisali iz registra biocidnih proizvodov za neodobreno/e vrsto/e proizvoda/ov. Uporaba obstoječih zalog biocidnega proizvoda je dovoljena največ 18 mesecev po datumu sprejete odločitve o ne-odobritvi posamezne aktivne snovi.

Odložitev datuma izteka odobritve aktivnih snovi:

  • Izvedbeni sklep komisije (EU) 2023/1085 z dne 2. junija 2023 o odložitvi datuma izteka odobritve bakterije Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, serotip H14, sev AM65-52, za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 18.

  • Izvedbeni sklep komisije (EU) 2023/1086 z dne 2. junija 2023 o odložitvi datuma izteka odobritve metoflutrina za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 18 v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta.
  • Izvedbeni sklep komisije (EU) 2023/1087 z dne 2. junija 2023 o odložitvi datuma izteka odobritve lambda-cihalotrina za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 18 v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta.

  • Izvedbeni sklep komisije (EU) 2023/1088 z dne 2. junija 2023 o odložitvi datuma izteka odobritve deltametrina za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 18 v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta.