Skoči do osrednje vsebine

Rok za preoblikovanje istospolne partnerske zveze v zakonsko zvezo se izteka

Zakon o spremembah Družinskega zakonika (novela DZ-B) določa preoblikovanje istospolne partnerske zveze v zakonsko zvezo. Rok za preoblikovanje istospolne partnerske zveze v zakonsko zvezo je šest mesecev po uveljavitvi novele, to je 31. julij 2023.

Če partnerja istospolne partnerske zveze v tem času ne izjavita, da želita preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo, partnerska zveza z navedenim dnem preneha. 

V postopku preoblikovanja istospolne partnerske zveze v zakonsko zvezo partnerja na upravni enoti lahko izjavita:

  • da želita preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo (za datum preoblikovanja partnerske zveze v zakonsko zvezo se šteje datum izjave) ali
  • da želita izvesti preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo s sklenitvijo zakonske zveze skladno z določbami Družinskega zakonika (partnerska zveza se preoblikuje v zakonsko zvezo z razglasitvijo načelnika upravne enote ali od njega pooblaščene osebe ali župana ali matičarja, da je zakonska zveza med njima sklenjena) ali
  • da ne želita preoblikovanja partnerske zveze v zakonsko zvezo po tem zakonu (partnerska zveza preneha z dnem izjave).

Izjavo v postopku preoblikovanja partnerja lahko podata:

  • na upravni enoti osebno pred matičarjem;
  • slovenski državljani, ki živijo v tujini, lahko izjavo podajo osebno na diplomatsko – konzularnem predstavništvu RS;
  • izjava preko videokonference v primerih, če osebe ne morejo osebno priti na krajevno pristojno upravno enoto (na primer tujci, ki ne živijo v Republiki Sloveniji, nedostopnost ali oddaljenost diplomatsko – konzularnega predstavništva RS za slovenske državljane, bolezen ali druga oviranost osebe).

Če partnerja istospolne partnerske zveze v tem roku iz opravičenih razlogov ne podata izjave o preoblikovanju partnerske zveze v zakonsko zvezo po tem zakonu, partnerska zveza ne preneha šest mesecev po uveljavitvi tega zakona. V tem primeru partnerja partnerske zveze lahko podata izjavo o preoblikovanju partnerske zveze v zakonsko zvezo v dveh mesecih po prenehanju teh razlogov. Zakon o partnerski zvezi se v tem primeru uporablja tudi po 31. juliju 2023.