Skoči do osrednje vsebine

Rekordno nizka brezposelnost

Ob koncu junija je bilo 46.178 registriranih brezposelnih. V zadnjih mesecih dosegamo najnižje število brezposelnih v samostojni Sloveniji, kar pomeni, da imamo tudi eno najnižjih stopenj anketne brezposelnosti v EU: maja 2023 je bila v Sloveniji 3,6 odstotka, v Evropski uniji pa 5,9 odstotka.

V prihodnjih jesenskih mesecih pričakujemo običajno večji priliv mladih iskalcev zaposlitve, ocenjujemo, da bo ob koncu leta približno 48.800 brezposelnih, kar predstavlja okrog osem odstotkov brezposelnih manj, kot ob koncu leta 2022, poudarja vršilka dolžnosti generalne direktorice Zavoda RS za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škerbinc.  

Nizka brezposelnost pa po drugi strani prinaša velika strukturna neskladja na trgu dela, kar pomeni kritično pomanjkanje delavcev v nekaterih dejavnostih. Največje povpraševanje v prvem polletju je bilo po delavcih za preprosta dela pri visokih in nizkih gradnjah, delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, čistilcih, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih, prodajalcih, voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev ter po strokovnih sodelavcih za zdravstveno nego.

Težave z iskanjem kadra se pričakujejo tudi v prihodnje, še posebej v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, gostinstva, prometa in skladiščenja, izobraževanja ter gradbeništva, prav zato so se na zavodu odločili za izvajanje številnih dejavnosti, da bi čim bolj zapolnili kadrovske vrzeli in poglobili sodelovanje z drugimi ključnimi deležniki na trgu dela doma in v tujini.

Za odpravljanje neskladij med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela so na voljo tudi ukrepi aktivne politike zaposlovanja. V začetku julija se je pričel izvajati prvi program iz nove finančne perspektive PUM-O+, Projektno učenje mlajših odraslih. Cilj programa je do septembra 2028 približno 1800 mladih, ki so opustili šolanje, opremiti z različnimi znanji in veščinami ter jih tako uspešno vključiti v družbo, da spet najdejo pot razvoja ter odkrijejo svoje talente.

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ)

Vršilka dolžnosti generalne direktorice ZRSZ Greta Metka Barbo Škerbinc s sodelavkami za mizo novinarjem predstavlja podatke o brezposelnosti.

Novinarska konferenca ZRSZ