Skoči do osrednje vsebine

Izdaja potrdila o prejetih dozah ionizirajočega sevanja preko portala eUprava

Oddaja vloge za izdajo potrdila o prejetih dozah ionizirajočega sevanja je po elektronski poti možna samo z digitalnim potrdilom preko portala eUprava.

Za delavce, ki so pri svojem delu izpostavljeni ionizirajočim sevanjem, se spremlja njihova izpostavljenost. Podatki o prejetih dozah sevanja se za vsakega delavca vodijo v Centralni evidenci osebnih doz. Delavec lahko zaprosi za potrdilo o prejetih dozah sevanja v zadnjih petih letih. S takim potrdilom delavec dokazuje, da njegova izpostavljenost ni presegla zakonskih omejitev.

Ker želimo zagotoviti najvišji nivo varstva osebnih podatkov, je po elektronski poti možno za potrdilo zaprositi samo z digitalnim potrdilom preko portala eUprava. Drugi možni načini oddaje vloge so po pošti z lastnoročnim podpisom ali osebno v glavni pisarni Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji v času uradnih ur.

Vloga za izdajo potrdila o prejetih dozah ionizirajočega sevanja