Skoči do osrednje vsebine

Pred potovanjem v tujino pravočasno preverite veljavnost dokumentov

Ob načrtovanju potovanj in poletnih dopustov svetujemo, da pravočasno preverite, ali imate ustrezen in veljaven osebni dokument za potovanje. Če je veljavnost dokumenta že ali bo kmalu potekla, pravočasno vložite vlogo za izdajo novega.

Kam lahko potujete z osebno izkaznico?

Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo ter lahko potuje v določene države. Slovenski državljan lahko z veljavno osebno izkaznico vstopi in prebiva (do 90 dni) v vseh državah Evropske unije (Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Cipru, Češki, Danski, Estoniji, Finski, Franciji, Grčiji, Hrvaški, Irski, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Madžarski, Malti, Nemčiji, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Romuniji, Slovaški, Španiji in Švedski), v državah Evropskega gospodarskega prostora (Islandiji, Lihtenštajnu in Norveški), v Švici, Albaniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji, Gibraltarju (v izogib zapletom Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve svetuje potovanje s potnim listom), Martiniku - odvisno ozemlje Francije, Moldaviji, Monaku, San Marinu in na Azore - sestavni del Portugalske.

Za obisk drugih držav morate imeti veljaven potni list. Določene države zahtevajo, da je potni list ob vstopu na njihovo ozemlje veljaven vsaj še pol leta ali več. Državljanom zato svetujemo, da se v primeru potovanja predvsem v države z vizumskim režimom pravočasno pozanimajo o posebnih pogojih vstopa v te države na turističnih agencijah, spletnih straneh ali diplomatsko-konzularnih predstavništvih tujih držav.

Kje lahko vložite vlogo za izdajo osebnega dokumenta?

Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice lahko vložite na kateri koli upravni enoti. Priporočamo, da vlogo za izdajo novega dokumenta vložite vsaj 10 dni pred dnem potovanja. Državljani, ki se znajdejo v stiski in potrebujejo osebno izkaznico ali potni list hitreje, lahko prosijo za tako imenovano prioritetno ali nujno izdelavo dokumentov, kar pomeni, da sta potni list in osebna izkaznica izdelana in odpremljena na pošto v roku enega delovnega dne. Vendar takšna izdelava za državljana pomeni tudi dodatne stroške, saj je ob vlogi treba plačati dvojno upravno takso.

Na spletni strani proizvajalca Cetis je objavljen podatek o čakalni dobi za izdelavo dokumenta.

Otroku do dopolnjenega tretjega leta starosti se izdata potni list oziroma osebna izkaznica z veljavnostjo treh let, otroku od tretjega do 18. leta starosti pa z veljavnostjo petih let. Staršem posebej priporočamo, da so pozorni na veljavnost listin otrok, saj te potečejo v krajšem času kot njihovi dokumenti. Otrok, ki potuje v tujino, potrebuje za prehod meje svoj potni list oziroma osebno izkaznico (če se v državo lahko potuje tudi z osebno izkaznico). Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice za otroka vloži njegov starš oziroma zakoniti zastopnik na kateri koli upravni enoti. K vlogi za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice je treba predložiti v uničenje star dokument (če ga je otrok imel) in fotografijo otroka v velikosti 3,5 x 4,5 cm oziroma ustrezno potrdilo fotografa o izdelani e-fotografiji. Otrok, ki je starejši od osem let in se praviloma že zna podpisati, mora biti zaradi preverjanja istovetnosti in podpisa navzoč ob vložitvi vloge. Ob izdaji potnega lista oziroma osebne izkaznice po dopolnjenem 12. letu starosti se otroku odvzameta tudi dva prstna odtisa.

Kaj storite v primeru pogrešitve, izgube in kraje osebnega dokumenta?

Potni list in osebna izkaznica sta dragocena dokumenta, zato ju je treba skrbno hraniti in z njima skrbno ravnati.

V primeru pogrešitve, izgube ali kraje potnega lista ali osebne izkaznice je državljan dolžan naznaniti pogrešitev listine čim hitreje, najkasneje pa v roku osmih dni (oziroma v roku osmih dni po prihodu v Slovenijo, če se to zgodi v tujini) na kateri koli upravni enoti. Prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča, opustitev naznanitve pa je dejanje, ki lahko privede do zlorabe dokumenta in identitete, in je hkrati prekršek, za katerega je predpisana globa od 125 do 400 evrov.

Če državljan ostane brez potnega lista ali osebne izkaznice v tujini, se lahko obrne na najbližje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije. Naznanitev pogrešitve potnega lista namreč lahko opravi tudi tam. Za prihod domov se mu izda potni list za vrnitev. Vlogi za izdajo potnega lista za vrnitev je treba predložiti dve fotografiji. Zakon o potnih listinah določa, da mora organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno mejo, državljanu, ki nima veljavne potne listine, njegovo državljanstvo in istovetnost pa nista vprašljiva, dovoliti prihod v državo. To pride v poštev, kadar državljan ostane brez potovalnega dokumenta v eni od sosednjih držav.

Če državljan z dokumentom skrbno ravna, pa ostane brez njega v okoliščinah, ki jih sam ni mogel preprečiti (na primer kraja iz stanovanja, rop), je priporočljivo, da to takoj prijavi tudi najbližji policijski postaji, ki izda ustrezno potrdilo o prijavi. Prav tako je pomembno, da v primeru, ko dokument, ki ga je državljan naznanil kot pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega, ne uporablja več, če ga ponovno najde, saj ima lahko pri prehodu meje težave. Zaradi zaščite pred zlorabo identitete s strani tretje osebe, ki bi morebiti želela uporabiti ukraden, pogrešan ali izgubljen potni list ali osebno izkaznico kot svojo, se namreč Interpolu dnevno posreduje podatke o serijskih številkah takšnih neveljavnih listin. Morebitno najdbo je zato treba sporočiti upravni enoti.