Skoči do osrednje vsebine

Na inšpektoratu so se spremenili računi za plačevanje glob, kazni in taks

Zaradi reorganizacije so bili spremenjeni nekateri podračuni Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo (IRSOE). Stari podračuni na Upravi za javne prihodke so ukinjeni, kar pomeni, da se nanje ne da več plačati.

Ker so bili na Upravi za javne prihodke ukinjeni podračuni Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP), zavezanci ne morejo več plačati računov, ki so bili izdani s podatki IRSOP. Zavezanci morajo plačilo izvesti z novo številko podračuna Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo.

Plačilo denarnih kazni v upravnem postopku (na primer sklep o izreku denarne kazni v postopku izvršbe s prisilitvijo, denarna kazen zaradi ne odziva na vabilo)

Star račun:

Številka podračuna Sl56 0110-0845-0156-876

Naziv podračuna IRSOP - denarne kazni v upravni izvršbi

Koda namena GOVT

BIC banke BSLJSl2X

Referenca SI11 25542-7120052-….

Nov račun:

Številka podračuna   Sl56 0110-0845-0184-715

Naziv podračuna      IRSOE - denarne kazni v upravni izvršbi na ravni države

Koda namena          GOVT

BIC banke               BSLJSl2X

Referenca  SI11 25720-7120052-….

Plačilo glob za prekrške - IRSOE

Star račun:

Številka podračuna Sl56 0110-0845-0043-774

Naziv podračuna IRSOP - globe za prekrške države

Koda namena GOVT

BIC banke BSLJSl2X

Referenca SI00 (referenca se kreira v sistemu)

Nov račun:

Številka podračuna Sl56 0110-0845-0184-812

Naziv podračuna IRSOE - globe za prekrške

Koda namena GOVT

BIC banke BSLJSl2X

Referenca Ostane nespremenjena

Plačilo sodnih taks na podlagi zakona o prekrških - stroški postopka IRSOE

Star račun:

Številka podračuna Sl56 0110-0845-0050-370

Naziv podračuna IRSOP - sodne takse po ZP-1

Koda namena GOVT

BIC banke BSLJSl2X

Referenca SI00 (referenca se kreira v sistemu)

Nov račun:

Številka podračuna Sl56 0110-0845-0184-909

Naziv podračuna IRSOE - sodne takse po ZP-1

Koda namena GOVT

BIC banke BSLJSl2X

Referenca Ostane nespremenjena

Stroški postopka predhodne pisne prijave

Stroški za izvajanje postopkov predhodne pisne prijave znašajo 250 eurov. Potrdilo o plačilu stroškov se priloži prijavi.

Star račun:

Številka podračuna 01100-6300109972

Naziv podračuna Drugi nedavčni prihodki države

Koda namena GOVT

BIC banke BSLJSl2X

Referenca

  1. Za pošiljke iz Slovenije: sklic: 18 25542-7141998-35475023
  2. Za pošiljke v Slovenijo: sklic: 18 25542-7141998-35474023
  3. Za tranzit skozi Slovenijo: sklic: 18 25542-7141998-35476023

Nov račun:

Številka podračuna Sl56 0110-0100-0621-284

Naziv podračuna Drugi nedavčni prihodki države

Koda namena GOVT

BIC banke BSLJSl2X

Referenca

  1. Za pošiljke iz Slovenije: SI11 25720-7141009-35475023
  2. Za pošiljke v Slovenijo: SI11 25720-7141009-35474023
  3. Za tranzit skozi Slovenijo: SI11 25720-7141009- 35476023

preglednica starih in novih računov za posamezne tipe plačil

preglednica starih in novih računov za posamezne tipe plačil