Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo glede povečanja števila s podlubniki napadenih dreves

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča in opozarja, da se je močno povečalo število s podlubniki napadenih dreves. Od začetka letošnjega leta do 21. junija letos so bile izdane odločbe za posek za 298.353 m3 iglavcev, od tega največ v smrekovih gozdovih na območju gozdnogospodarskih območij Tolmin, Bled, Kranj, Ljubljana, Kočevje in Slovenj Gradec.

Pogled na drevo napadeno s podlubniki.

Podlubnik | Avtor: Petr Ganaj/Shutterstock.com

Lastnike gozdov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z gozdarsko inšpekcijo Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) poziva k rednemu pregledovanju gozdov, v primeru napada podlubnikov pa naj nemudoma začnejo s sanacijo poškodovanih gozdov. O začetku sanacije morajo lastniki gozdov obvestiti revirnega gozdarja. Škodo zaradi podlubnikov je namreč možno omejiti le s pravočasnim odkrivanjem in sanitarnim posekom napadenih dreves ter izvozom lesa iz gozda, še preden se razvije nova generacija podlubnikov. Lastniki dreves smreke v urbanem okolju morajo redno opazovati svoja drevesa in v primeru kateregakoli znaka napada podlubnikov na smreki takoj izvesti sanitarno sečnjo in ukrepe za uničenje podlubnikov. Pri izvajanju sanitarne sečnje je potrebna izjemna pazljivost, tako zaradi možnosti poškodb pri delu kot zaradi možnosti ogrožanja življenja ljudi ter možnosti poškodb objektov in ostalega premoženja. Posek drevja v urbanem okolju je še posebej zahtevno in nevarno opravilo, zato ga je potrebno zaupati usposobljenim in preverjenim izvajalcem.

V primeru pojava podlubnikov v urbanem okolju gozdarska inšpekcija odredi posek z insekti napadenih dreves, odvoz lesa in uničenje podlubnikov. Pri tem gre za izvedbo nujnih ukrepov v javnem interesu, ki jih ni mogoče odlašati, saj je lahko pride do ogrožanja premoženja večjih vrednost. Nepravočasen sanitarni posek ima za posledico širjenje podlubnikov na druga drevesa. Prvi vidni znak napada podlubnikov v tem času je črvina, ki se nabira za luskami skorje ter na pajčevinah in rastju okoli drevesa. Znak napada podlubnikov je tudi odpadanje zelenih iglic ter tudi odpadanje skorje pri še zeleni krošnji. Drevesa z opisanimi znaki napada podlubnikov se bodo zagotovo posušila, zato je treba s sečnjo začeti nemudoma. Podlubniki povzročijo odmrtje drevesa, ki se posledično posuši, postane lomljivo, krhko in statično nestabilno, kar lahko ogrozi zdravje in življenje ljudi ter ogrozi njihovo premoženje, še posebej ko na odmrto drevo in njegove dele delujejo zunanje sile, kot so veter, sneg in žled.

Pravočasen posek je poleg same preprečitve širjenja podlubnikov pomemben tudi zaradi ohranjanja vrednosti lesa. Če so napadena drevesa pravočasno posekana in obeljena ali pa predelana, se tudi vrednost lesa bistveno ne zmanjša. Če pa s posekom odlašamo, se les napadenih dreves obarva modrikasto, kar je posledica okužbe z glivami. Obarvanje zniža prodajno vrednost lesa. Če lastnik gozda s posekom čaka do odpadanja lubja in pokanja lesa, pa je tak les lahko razvrednoten do cene celuloznega lesa.

Za vse informacije v zvezi s posekom s podlubniki napadenih dreves tako v gozdu, izven gozda in v urbanem okolju lahko pokličete Gozdarsko inšpekcijo ali Zavod za gozdove Slovenije.