Skoči do osrednje vsebine

Nadgradnja železniške postaje Šmartno ob Paki zaključena

V petek, 30. junija 2023, so se zaključila dela na železniški postaji Šmartno ob Paki. Postaja se sedaj ponaša z novo peronsko in tirno infrastrukturo, novim podhodom ter novimi dostopnimi potmi.

Prenovljena železniška postaja Šmartno ob Paki se nahaja ob regionalni železniški progi Celje–Velenje. Dela na železniški postaji, ki so se začela v septembru 2022, so obsegala gradnjo dveh novih bočnih peronov, dolžine 150 in 80 metrov ter gradnjo novega podhoda z dvigali, ki omogoča potnikom varen dostop do peronov. Podhod in del peronov je pokrit z nadstreškom, urejeno je tudi zavetišče za potnike. V sklopu ureditve tirnih naprav je bil ukinjen tir 1 s pripadajočimi kretnicami, na območju peronov pa sta bila obnovljena tir 2 in 3. Obstoječa otočna perona ob postajni stavbi sta bila odstranjena. Na celotni postaji je urejena razsvetljava peronov ter signalno varnostne in telekomunikacijske naprave.

Za dostop do obeh novih peronov so urejene dostopne poti za kolesarje in pešcev, prilagojena je tudi cesta mimo peronov. Na območju peronov je urejenih 18 novih parkirnih mest za vozila, od tega eno parkirno mesto za invalide ter 14 parkirnih mest za kolesa.

Prav tako je bilo prenovljeno postajno poslopje, ki ima novo fasado ter nove prostore za potrebe upravljavca in zunanjega najema. Ob postajni stavbi je urejenih 6 novih parkirnih mest za kolesa.

Železniška postaja Šmartno ob Paki je po nadgradnji potnikom bolj dostopna in predvsem bolj varna, saj nov podhod omogoča varen prehod in dostop na oba perona. Za še višji nivo varnosti v prometu, pa je pripomogel tudi lani ukinjeni nivojski prehod Polzela 2 v km 16+865 čez železniško progo Celje–Velenje ter gradnja 274,82 metra dolge povezovalne ceste in novega mostu.

Direkcija za infrastrukturo je za izvedbo projekta nadgradnje železniške postaje Šmartno ob Paki prispevala 3,11 milijona evrov, Občina Šmartno ob Paki pa je v celoti financirala pripravo investicijske dokumentacije, odkup zemljišč in gradnjo dostopnih poti do peronov vključno z razsvetljavo. Prav tako je delno financirala izdelavo projektne dokumentacije, rekonstrukcije ceste ob progi ter ureditev parkirišča.