Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Šinko nagovorila udeležence plenarnega zasedanja Konference OZN za prehrano in kmetijstvo

Od 1. do 7. julija v hibridni obliki v Rimu poteka 43. zasedanje Konference Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (angleško Food and Agricultural Organization - FAO). Ministrica Irena Šinko je z video nagovorom na Konferenci FAO v soboto nagovorila udeležence plenarnega zasedanja.

Ministrica sedi in gleda v kamero. V ozadju slovenska zastava.

Ministrica Irena Šinko. | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Med največjimi izzivi 21. stoletja je vprašanje, kako zagotoviti dovolj hrane za naraščajoče prebivalstvo ob skrbi za obnovo naravnih virov. Na letošnji FAO konferenci je osrednja tema upravljanje z vodnimi viri, ki je eden največjih izzivov sodobnega sveta. Pomanjkanje vode in hidrološka negotovost so skupaj z ekstremnimi vremenskimi dogodki zagotovo ena večjih groženj prehranski varnosti in tudi svetovni stabilnosti.

Ministrica je na konferenci poudarila, da klimatske spremembe, onesnaževanje voda in večja poraba vode večajo nujnost odgovornega in skrbnega ravnanja z vodo. Hitreje kot doslej moramo uvajati inovativne tehnologije za ohranjanje in zaščito vodnih virov. Meteorne in odpadne vode moramo učinkovito reciklirati ter pospešeno razvijati metode za uporabo nekonvencionalnih vodnih virov. Vodo moramo zajemati in jo skladiščiti v ustreznih zbiralnikih ter iskati možnosti za obnavljanje vodonosnikov. Naš globalni izziv je celostno in učinkovito upravljanje z vodo v energetiki, okolju, kmetijstvu, pri razvoju naselij in podeželja. Ob tem je potrebno pozornost posvečati tudi morebitnemu onesnaženju voda.

Ministrica je še opozorila, da smo  pred velikim izzivom, kako mlajšim in prihajajočim generacijam zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo in dovolj vode za zagotavljanje prehranske varnosti prebivalstva. Za to potrebujemo celosten pristop in dolgoročno vizijo. Pri tem ima FAO pomembno vlogo, saj lahko s smernicami globalno spodbuja boljše upravljanje vodnih virov.

Konferenca bo obravnavala in potrdila tudi Srednjeročni načrt FAO za obdobje 2022–2025 in Program dela in proračun za naslednje dvoletno obdobje 2024–2025. V okviru Konference bodo izvedene tudi volitve za generalnega direktorja FAO.

Konferenca FAO je najvišji organ FAO, ki zaseda vsaki dve leti in sprejema končne odločitve o ciljih, strateških prednostnih nalogah in proračunu organizacije. V okviru Konference FAO potekajo istočasno trije segmenti. Segment na visoki ravni, kjer ministri razpravljajo o stanju na področju kmetijstva in prehranske varnosti, bo letos posvečen razpravi o upravljanju z vodnimi viri za boljšo proizvodnjo, boljšo prehrano, boljše okolje in boljše življenje za doseganje Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja. Drugi segment obravnava poročila zasedanj regionalnih konferenc FAO ter različnih tehničnih odborov in komisij FAO. V okviru tretjega segmenta pa bo potekala razprava o proračunu, programu in prihodnjih strateških prednostnih nalogah FAO.