Skoči do osrednje vsebine

S 1. julijem se začne izvajati program Projektno učenje mlajših odraslih

Ministrstvo bo v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), s 1. julijem 2023 preko izbranih zunanjih izvajalcev ponovno pričelo izvajati program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-o plus). Ministrstvo namerava v program vključiti približno 1.800 mladih v obdobju izvajanja, ki se izteče septembra 2028.

Cilj programa je opolnomočiti mlade, stare od 15. do dopolnjenega 29. leta, ki so zaradi različnih razlogov opustili šolanje, za uspešno reintegracijo v družbo. S programom ranljivim skupinam mladih pomagamo pri vrnitvi v sistem izobraževanja ali na trg dela, ponujamo pa jim tudi priložnost mladim, da spet najdejo pot razvoja, odkrijejo svoje talente, nadgradijo znanja in poiščejo pot iz začaranega kroga neuspeha.

Veseli nas, da je ob prehodu v novo evropsko finančno perspektivo 2021-2027 prav PUM-o plus prvi program, za katerega je bila izdana pozitivna odločitev o podpori s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj in je bil prepoznan kot izredno pomemben za pomoč mladim pri krepitvi njihovih sposobnosti, opolnomočenju in vključevanju na trg dela. Program s pričetkom izvajanja obeležuje dejanski začetek izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027.

Celotna vrednost projekta je 13 milijonov evrov, od tega bo Evropski socialni sklad plus prispeval 8.417.500,00 evra.