Skoči do osrednje vsebine

Vlogi za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice na eUpravi

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2023/2024. Vlogi za pridobitev in nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije, kot tudi vloga pridobitev štipendije za deficitarne poklice, so na voljo na portalu eUprava.

Z danajšnjim dnem se je na portalu eUprava vlogi za pridobitev Zoisove štipendije pridružila tudi nova elektronska vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Vloga za pridobitev Zoisove štipendije je namenjena novim vlagateljem, ki se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024 prehajajo na višjo raven izobraževanja (npr. prehod iz srednje šole na fakulteto). Dijaki lahko vlogo oddajo do 8. septembra 2023, študenti pa do 9. oktobra 2023.

Vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije pa oddajo tisti vlagatelji, ki so pravico do štipendije že pridobili v preteklem šolskem letu.

Polnoletni uporabniki vlogo lahko oddajo v svojem imenu, za mladoletne osebe pa vlogo odda zakoniti zastopnik. Za oddajo vloge potrebujejo vlagatelji e-identiteto.

Na portalu eUprava je na voljo tudi vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice, za katero lahko zaprosijo dijaki, ki bodo v šolskem letu 2023/2024 vpisani v 1. letnik enega od izobraževalnih programov srednjega poklicnega, srednjega strokovnega ali poklicno tehničnega izobraževanja, ki so opredeljeni kot deficitarni.  Vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice lahko oddajo od 19. junija 2023 do vključno 22. septembra 2023. Več informacij o štipendijah za deficitarne poklice je na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Več informacij o Zoisovih štipendijah je na voljo na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.