Skoči do osrednje vsebine

Nov razpis za dodelitev državne pomoči letalskim prevoznikom

Ministrstvo za infrastrukturo je izvedlo postopek Javnega razpisa za večjo letalsko povezljivost Republike Slovenije za dodelitev državne pomoči letalskim prevoznikom za prevoz potnikov na javno letališče na ozemlju Republike Slovenije ali z njega, do kraja pristanka na ozemlju držav v skupnem evropskem zračnem prostoru.

Na podlagi vlog za dodelitev pomoči, ki so bile predložene v prvem roku za vložitev vlog v letu 2023, ki je bil objavljen aprila letos, je ministrstvo v začetku junija izbralo upravičenca do pomoči in posledično ugotovilo, da v prvem roku niso bila dodeljena vsa predvidena sredstva. Glede na navedeno ministrstvo poziva letalske prevoznike k predložitvi vlog v drugem roku za vložitev vlog v letu 2023, ki bo začel teči naslednji dan po objavi javnega razpisa.

Javni razpis bo objavljen jutri, 30. junija 2023, v Uradnem listu Republike Slovenije, Uradnem listu Evropske unije in na državnem portalu javnih naročil, skupaj z najpogostejšimi vprašanji in odgovori.

Zainteresirani prevozniki lahko vložijo vloge za dodelitev pomoči v fizični obliki (osebno v glavni pisarni ministrstva v času uradnih ur ali po pošti) ali v elektronski obliki (po elektronski pošti na poseben elektronski naslov mzi.air-connect@gov.si) do 31. julija 2023 do 00.00.