Skoči do osrednje vsebine

Jutri bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačal letni dodatek

Jutri bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) izplačal letni dodatek za leto 2023. Skupaj z junijskimi pokojninami, ga bo prejelo 622.361 uživalcev, od tega 609.498 uživalcev pokojnin in 12.863 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

Skladno z določbami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), se letni dodatek določi v dveh različnih višinah. Višji znesek prejmejo uživalci pokojnin, katerih pokojnina z upoštevanjem dela vdovske pokojnine oziroma z upoštevanjem družinske pokojnine po drugem roditelju je v mesecu izplačila letnega dodatka enaka ali nižja od zneska 55,63 odstotka najnižje pokojninske osnove. Nižji znesek prejmejo uživalci pokojnin, katerih pokojnina z upoštevanjem dela vdovske pokojnine oziroma z upoštevanjem družinske pokojnine po drugem roditelju v mesecu izplačila letnega dodatka presega znesek 55,63 odstotka najnižje pokojninske osnove ter uživalci delnih pokojnin in pokojnin iz 116. člena ZPIZ-2.

Letni dodatek za upokojence se, ne glede na zgoraj navedeno ureditev ZPIZ-2 skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024, izplačuje v petih (pokojnine) oziroma treh (nadomestila iz invalidskega zavarovanja) razredih. Z razdelitvijo na več razredov se v večji meri upošteva solidarnostna nota in socialni položaj prejemnikov pokojnin, pri čemer pa je razkorak med posameznimi razredi manjši, kot bi bil v primeru, da bi se letni dodatek izplačal v skladu s sistemskim ZPIZ-2, ki predvideva dve višini letnega dodatka.

Uživalcem pokojnin bo letni dodatek v letu 2023 izplačan v naslednjih zneskih:

  • upokojenke in upokojenci z višino pokojnine do 600 evrov bodo prejeli 455 evrov letnega dodatka,
  • upokojenke in upokojenci z višino pokojnine od 600,01 evra do 720 evrov bodo prejeli 315 evrov letnega dodatka,
  • upokojenke in upokojenci z višino pokojnine od 720,01 evra do 850 evrov bodo prejeli 255 evrov letnega dodatka,
  • upokojenke in upokojenci z višino pokojnine od 850,01 evra do 1.020 evrov bodo prejeli 205 evrov letnega dodatka,
  • upokojenke in upokojenci z višino pokojnine od 1020,01 evra bodo prejeli 145 evrov letnega dodatka.  

Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, in sicer v naslednjih zneskih:

  • prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja, ki prejemajo nadomestilo do višine 850 evrov, bodo prejeli 255 evrov letnega dodatka,
  • prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja, ki prejemajo nadomestilo od višine 850,01 evra do 1020 evrov, bodo prejeli 205 evrov letnega dodatka,
  • prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja, ki prejemajo nadomestilo od višine 1020,01 evra, bodo prejeli 145 evrov letnega dodatka.