Skoči do osrednje vsebine

Do leta 2031 zagotovljena dva milijona evrov in pol za štipendije v zdravstvu

V Uradnem listu je bila objavljena Odredba o določitvi poklicev v zdravstveni dejavnosti, za katere se namenijo sredstva za štipendije, in številu štipendij za šolsko leto 2023/2024 (Odredba), sprejeta na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ).

Namen odredbe je spodbuditi dijake in študente, da se po zaključenem šolanju zaposlijo v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe v Republiki Sloveniji (RS) za najmanj toliko časa, kot so prejemali štipendijo, s poudarkom na poklicih, kjer obstaja največje pomanjkanje kadra, pri čemer se upošteva potreba prebivalcev, mreža javne zdravstvene službe in podatki iz registra zdravstvenih delavcev. Na podlagi 19. člena ZNUPZ je dodeljevalec štipendije Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Za šolsko leto 2023/2024 so v skladu z Odredbo v proračunu RS zagotovljena sredstva v višini 360.000 evrov za dodelitev 110 štipendij za naslednje poklice: 

  • 20 štipendij za poklic doktor medicine za študente medicine, ki se v študijskem letu 2023/24 vpisujejo v najmanj tretji letnik študija in se zavezujejo po končanem študiju prijaviti na razpis za specializacijo Družinska medicina,
  • 20 štipendij za poklic diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik za študente zdravstvene nege, ki se v študijskem letu 2023/24 vpisujejo v najmanj drugi letnik študija,
  • 50 štipendij za poklic tehnik zdravstvene nege za dijake zdravstvene nege, ki se v šolskem letu 2023/24 vpisujejo v najmanj drugi letnik srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja,
  • 20 štipendij za poklic bolničar negovalec za dijake, ki se v šolskem letu 2023/24 vpisujejo v prvi ali drugi letnik srednjega poklicnega izobraževanja. 

Štipendije bodo podeljene na podlagi javnega razpisa, ki ga bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavil na svoji spletni strani. V razpisu bodo določeni potrebni pogoji za dodelitev štipendije.

Skladno z Odredbo bo Ministrstvo za zdravje znotraj svojega finančnega načrta za čas trajanja Odredbe do leta 2031 zagotovilo 360.000 evrov na letni ravni, torej skupno 2.520.000 evrov.