Skoči do osrednje vsebine

Spremembe pravnih podlag za priglasitve in pregled neposrednih tujih investicij

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport spreminja pravno podlago, na podlagi katere zagotavlja izvajanje mehanizma priglasitve in pregleda neposrednih tujih investicij v Republiki Sloveniji. Obstoječa pravna podlaga je veljavna le še do konca meseca.

Mehanizem priglasitev in pregleda neposrednih tujih investicij je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport v dosedanji ureditvi izvajalo na podlagi določb 11. poglavja Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). Določbe tega poglavja se uporabljajo le še do 30. junija 2023.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je zato v prvi polovici leta 2023 preko rednega zakonodajnega postopka, ki je bil odprt najširši javnosti, spremenilo Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv), z namenom izboljšave, predvsem pa zagotovitve kontinuitete in trajne ureditve mehanizma priglasitev in pregleda neposrednih tujih investicij v področni zakonodaji. S tem Republika Slovenija od 1. julija 2023 dalje omenjenemu mehanizmu zagotavlja nadaljnje in nemoteno delovanje.

Dodelan mehanizem v ZSInv glede na ZIUOOPE prinaša številne novosti:

  • spreminja se definicija tujega vlagatelja;
  • spreminja se definicija neposredne tuje naložbe;
  • krči se nabor pravnih poslov, ki zapadejo pod obveznost priglasitve;
  • normativno se ureja delovanje komisije za priglasitve;
  • dodajajo se dodatna vsebinska merila za presojo vlog;
  • natančneje se opredeljujejo pogoji za izvedbo neposredne tuje investicije, v kolikor bi do takšnega izreka prišlo.

Nove določbe mehanizma so javno dostopne v zadnji različici ZSInv, zato vsem relevantnim deležnikom svetujemo, da jih čim prej proučijo.

Opozorilo investitorjem

Vloge s priglasitvami neposrednih tujih investicij, ki bodo oddane (bodisi priporočeno po pošti bodisi elektronsko) na ministrstvo, pristojno za gospodarstvo do vključno 30. junija 2023, morajo biti sestavljene (in se bodo tudi obravnavale) v skladu z določbami ZIUOOPE.

Vloge, oddane od 1. julija 2023 dalje, morajo biti sestavljene v skladu z novimi določili glede priglasitev iz ZSInv. Slednje bodo tudi obravnavane v sklopu dela novo imenovane komisije za priglasitve po ZSInv.