Skoči do osrednje vsebine

Slovenija izpolnila obveznost prenosa Evropskega zakonika o elektronskih komunikacijah

Sodišče Evropske unije je obvestilo Republiko Slovenijo o delnem umiku tožbe Evropske komisije zoper Republiko Slovenijo zaradi neizpolnitve obveznosti prenosa Direktive (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (Direktiva) v nacionalni pravni red.

Evropska komisija je potrdila, da je Republika Slovenija z uveljavitvijo Zakona o elektronskih komunikacijah dne 10. novembra 2022 v celoti izpolnila obveznost prenosa Direktive. Posledično je Evropska komisija umaknila svoj zahtevek za naložitev dnevne denarne kazni, vztraja pa pri zahtevku za plačilo pavšalnega zneska v skupni višini 958.240,53 evra, in sicer zaradi zamude pri izpolnitvi obveznosti.