Skoči do osrednje vsebine

Na srečanju s predstavniki Obrtne zbornice Slovenije predvsem o javnem naročanju gradenj

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in državni sekretar Urban Kodrič sta danes sprejela generalnega direktorja Obrtne zbornice Slovenije Danijela Lampergerja, člana Upravnega odbora Jerneja Dolinarja, predsednika Sekcije gradbincev Zorana Simčiča ter sekretarja Sekcije gradbincev Janka Rozmana.

Za mizo v sejni sobi sedijo: ministrica, državni sekretar in gostje iz Obrtne zbornice Slovenije

Ministrica sprejela predstavnike Obrtne zbornice Slovenije | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

Pogovor med predstavniki Obrtne zbornice Slovenije in vodstvom ministrstva je potekal na temo javnega naročanja gradenj. Pri tem so se oboji strinjali glede uspešnega večletnega medsebojnega sodelovanja na področju javnega naročanja, kar se je še zlasti pokazalo pri pripravi Smernic s področij arhitekturnih in inženirskih storitev, gradbenih storitev ter storitev čiščenja. Obrtna zbornica Slovenije med drugim aktivno sodeluje tudi pri nastajanju predpisov s tega področja.

V nadaljevanju srečanja so predstavniki Obrtne zbornice Slovenije ministrici in državnemu sekretarju predstavili aktualne izzive malih podjetnikov pri javnih naročilih v gradbeništvu, predvsem s področja finančnega zavarovanja v javnem naročanju. Izpostavljene so bile možne rešitve na področju priznavanja referenc, pridobljenih na podlagi opravljenih prejšnjih naročil. Vodstvo ministrstva je prisluhnilo vsem njihovim predlogom in se zavezalo, da jih bo skrbno preučilo ter do naslednjega skupnega srečanja v začetku jeseni pripravilo predloge možnih rešitev.

Ob koncu srečanja je bilo ponovno izpostavljeno, da skupne cilje in učinkovito izvajanje javnih naročil lahko dosežemo le v dialogu ter sodelovanju med Obrtno zbornico Slovenije ter Ministrstvom za javno upravo. Slednje pomaga malim in srednjim podjetjem pri oddaji javnih naročil tako z vidika sprejema podzakonskih aktov kot s pripravo tolmačenj, smernic in vzorčnih razpisnih dokumentacij, telefonskim in pisnim svetovanjem, pripravo brezplačnih izobraževanj ter (od marca 2023) izvajanjem izobraževalnega programa Akademije javnih naročil.