Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo zagotovilo dvig cene ure osebne asistence

Po usklajevanjih z različnimi deležniki, smo na ministrstvu skladno z napovedi ministra Luke Mesca, pripravili Pravilnik o spremembi Pravilnika o osebni asistenci, na podlagi katerega se s 1. julijem 2023 cena ure osebne asistence zvišuje s 15,00 evra na 15,56 evra.

Ministrstvo je letos prvič dvignilo ceno ure storitve iz 14,26 evrov na 15 evra za uro storitve osebne asistence. Vnovični dvig zasleduje napoved ministra Mesca za financiranje dejavnosti osebne asistence, ki vključuje tudi sredstva za nemoteno izplačilo regresa.

Poleg dviga cene ure osebne asistence, je ministrstvo namreč izvajalcem osebne asistence tudi podalo možnost sklenitve aneksa k Pogodbi za izvajanje osebne asistence za leto 2023 z namenom zagotovitve sredstev za izplačilo polovice regresa za letni dopust zaposlenim pri izvajalcih v obliki predplačila. Drugo polovico regresa je ministrstvo namreč že zagotovilo v okviru cene ure storitve v skladu z metodologijo.