Skoči do osrednje vsebine

Sedmerici držav EU se je pridružila še Španija

Z elektronsko osebno izkaznico lahko slovenski državljani dostopajo tudi do elektronskih storitev javnega sektorja v drugih državah Evropske unije (EU). Osnova za tovrstno uporabo je EU Uredba za e-identifikacijo in storitve zaupanja (eIDAS), ki določa pogoje za čezmejno priznavanje e-identitet.

Uspešno zaključen postopek priglasitve sheme e-identifikacije za čezmejno uporabo se je za slovensko elektronsko osebno izkaznico zaključil 17. maja 2023 z njeno objavo v Uradnem listu EU.

Od takrat imajo države EU leto dni časa, da v svojih e-storitvah omogočijo prijavo z našo elektronsko osebno izkaznico. Ker smo želeli državljanom čim prej omogočiti uporabo čezmejnih e-storitev, smo se s pozivom za vključitev osebne izkaznice obrnili na pristojne organe vseh držav članic. Kot prva država je 5. junija letos prijavo s slovensko elektronsko osebno izkaznico v e-storitvah javnega sektorja omogočila Češka.

Državam, ki omogočajo prijavo s slovensko elektronsko osebno izkaznico v e-storitvah javnega sektorja – Avstriji, Hrvaški, Latviji, Lihtenštajnu, Luksemburgu in Portugalski – se je pridružila še Španija.

Pričakujemo, da jim bo sledilo še več drugih držav, predvsem tistih, v katerih slovenski državljani največ poslujejo. Ker se seznam držav stalno posodablja, ga je koristno preveriti na Državnem centru za storitve zaupanja SI-TRUST.