Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Štucin na Svetu EU za splošne zadeve o pomenu enotne podpore Ukrajini

Državni sekretar Marko Štucin se je udeležil rednega zasedanja Sveta EU za splošne zadeve v Luksemburgu. Člani sveta so opravili poglobljeno razpravo o osnutku sklepov za zasedanje Evropskega sveta, ki bo 29. in 30. junija 2023, in v tem okviru o nadaljnjem odzivu EU na rusko agresijo na Ukrajino, o aktualnih gospodarskih temah, varnosti in obrambi ter zunanjepolitičnih vprašanjih.

"EU mora še naprej odločno in enotno podpirati Ukrajino in zagotoviti, da grozodejstva, ki so bila storjena v Ukrajini, ne ostanejo nekaznovana," je v razpravi poudaril državni sekretar Marko Štucin. V zvezi s tem je predstavil sprejetje Ljubljansko-haaške konvencije maja 2023 v Ljubljani. Pri točki sklepov o širitvi EU je pohvalil prizadevanja Ukrajine, Moldavije in Gruzije za doseganje napredka na evropski poti in poudaril, da morajo v širitvenem procesu veljati enaka načela in kriteriji za vse države aspirantke ter da je treba ohranjati pozornost tudi na državah Zahodnega Balkana.

Državni sekretar Štucin je opozoril še na pomen notranjega trga, ki je ključen za dolgoročno konkurenčnost EU: "Odpraviti je treba vse ovire, ki otežujejo delovanje enotnega trga, predvsem začasni nadzor na notranjih mejah, ki povzroča gospodarsko škodo.

Člani Sveta za splošne zadeve so se v nadaljevanju zasedanja seznanili s stanjem pogajanj o predlogu Evropskega parlamenta za reformo evropske volilne zakonodaje, za katerega je potrebno soglasje v svetu. Državni sekretar Štucin je podprl splošne cilje predloga: "Okrepiti moramo evropsko javno sfero tudi na področju volitev v Evropski parlament. Zato predlagam, da v okviru sveta nadaljujemo z razpravo o tem pomembnem vprašanju."

Ministri in državni sekretarji pristojni za evropske zadeve so v okviru obravnave evropskega semestra odobrili specifična priporočila posameznim državam članicam glede ekonomskih politik za leti 2023 in 2024 in jih posredovali v potrditev Evropskemu svetu. Seznanili so se tudi z osemnajstmesečnim programom dela sveta ter s potekom simpozija o demokraciji in vladavini prava, ki ga je organiziralo švedsko predsedstvo 21. in 22. junija 2023 v Stockholmu.

Na delovnem kosilu so neformalno izmenjali mnenja o širitvenem procesu EU z ministrom za zunanje zadeve Moldavije Nicujem Popescujem.