Skoči do osrednje vsebine

Seja Sveta za trajnostni razvoj in okolje na temo biotske raznovrstnosti

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je člane Sveta za trajnostni razvoj seznanil s sprejetjem splošnega pristopa Sveta EU o predlogu EU uredbe o naravi, v nadaljevanju pa spregovoril o biotski raznovrstnosti ter prioritetah ministrstva na področju ohranjanja narave.

Od leve proti desni: Andrej Bibič, dr. Katarina Zeiler, minister Uroš Brežan
1 / 2

Minister je izpostavil izboljšano upravljanje velikih zveri in območij Natura 2000, revizijo Nacionalnega programa varstva narave z vidika globalnih ciljev biotske raznovrstnosti ciljev, sprejem nacionalne uredbe o invazivnih tujerodnih vrstah ter poenotenje upravljanja in rabe naravnih vrednot.

Udeleženci so se v razpravi osredotočili na izzive in cilje monitoringa na področju biotske raznovrstnosti, zagotavljanja digitalizacije ter stalnega posodabljanja javnih podatkovnih zbirk. Slednje so pomemben vir službam varstva narave in vsem, ki se ukvarjajo s prostorsko in okoljsko tematiko. Aktivnosti se izvajajo tako prek rednega dela in proračunskih sredstev kot prek projektov (LIFE IP NATURA.SI in LIFE NARCIS). Spregovorili so tudi o evidentiranju dovoljenih posegov, ki vplivajo na biotsko raznovrstnost na ravni varovanih vrst, in o ukrepih, ki jih Slovenija izvaja za varovane vrste iz Priloge IV Direktive o habitatih.