Skoči do osrednje vsebine

Objavljen javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov

V Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani ministrstva je bil danes objavljen Javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v okviru Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v letu 2023 v okviru Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Ključni cilj dejavnosti je zagotavljati nefinančno pomoč materialno in socialno najbolj ogroženim osebam v Sloveniji v obliki paketov s hrano ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo njihovo socialno vključevanje.