Skoči do osrednje vsebine

18. sestanek delovne skupine za celostno upravljanje voda pri Vodni konvenciji

V Ženevi je od 19. do 21. junija potekal 18. sestanek delovne skupine za celostno upravljanje voda, osrednjega delovnega telesa pri Vodni konvenciji. Sestanka se je udeležilo preko 300 udeležencev, od tega 170 predstavnikov vlad iz 80 držav. Kot predstavnik Slovenije in podpredsednik biroja konvencije se je sestanka udeležil dr. Aleš Bizjak.

Aleš Bizjak, Slovenija, podpredsedujoči biroju Vodne konvencije, Sonja Koeppel, UNECE, sekretarka Vodne konvencije, Heide Jekel, Nemčija, so-predsedujoča delovni skupini, Peter Kovacs, Madžarska, so-predsedujoči delovni skupini, Francesca Bernardini, UNE
1 / 3

Na sestanku so bile obravnavane teme čezmejno vodno sodelovanje, ozaveščanje o pomenu članstva in konvencije, podpora nadzoru in presoji stanja v čezmejnih porečjih, celostni pristopi upravljanja voda v čezmejnih porečjih, prilagajanje na podnebne spremembe, financiranje čezmejnega vodnega sodelovanja, poročanje po indikatorju 6.5.2, partnerstva ter programa dela za obdobji 2022-2024 in 2025-2027.

Dr. Bizjak je na sestanku pred širokim avditorijem prvič napovedal in predstavil 10. zasedanje pogodbenic, ki bo prihodnje leto od 23. do 25. oktobra v Ljubljani in bo hkrati pomenilo tudi začetek slovenskega predsedovanja konvenciji v obdobju od 2024 do 2027, ter predstavil delovna izhodišča, predvideno sestavo programa in priprave na zasedanje. Na povabilo sekretariata konvencije je moderiral posebno tematsko sekcijo z visoko mednarodno udeležbo predstavnikov mednarodnih institucij o sodelovanju javnosti v procesih upravljanja voda v čezmejnih porečjih.

Sekretariat konvencije je ob boku sestanka za predstavnike držav donatork organiziral donatorski zajtrk, na katerem so udeleženci predstavili poglede na financiranje delovanja Vodne konvencije in načine doniranja sredstev po državah donatorkah ter predvideno delovanje v prihodnjih letih.

Ob boku sestanka delovne skupine je potekal tudi sestanek Koalicije za čezmejno vodno sodelovanje, na katerem so udeleženci oblikovali organiziranost, način delovanja in vsebine dela koalicije v obdobju do naslednje konference o vodi, ki bo predvidoma 2026. Udeleženci so problematizirali tudi predlog zaključnega besedila letošnjega Vrha ciljev trajnostnega razvoja, ki bo v septembru v OZN v New Yorku. Sestanka koalicije se je poleg dr. Bizjaka udeležila tudi posebna odposlanka za vodo, Tanja Miškova z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Po koncu sestanka delovne skupine se je odvil še 34. sestanek biroja Vodne konvencije, ki je med drugim obravnaval financiranje delovanja Vodne konvencije, razvoj programa dela za obdobji 2022-2024 in 2025-2027 ter priprave na 10. zasedanje Vodne konvencije v Ljubljani jeseni 2024.