Skoči do osrednje vsebine

Srečanje prenovljene strokovne posvetovalne skupine za upravljanje velikih zveri

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor (MNVP) se je prvič sestala prenovljena strokovna posvetovalna skupina za upravljanje velikih zveri (rjavega medveda, volka, risa). Ob predstavnikih ministrstva so v skupini strokovnjaki Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Naloga strokovne skupine je podajanje strokovnih stališč in predlogov za izvajanje nalog in ukrepov upravljanja velikih zveri v Sloveniji.

Člani skupine so obravnavali pogoje za odvzem volka iz narave z odstrelom, predvsem na območjih, kjer so pogoji varovanja oteženi. Posvetili so se tudi vprašanju sprememb Smernice za dokazovanje pogojev za odvzem volka iz narave z odstrelom. Drugo težišče je bilo namenjeno predpisanim primernim načinom varovanja premoženja pred napadi zveri. Usklajena je bila okvirna časovnica prenove strategij in akcijskih načrtov za medveda, volka in risa ter sprejet dogovor o sodelovanju strokovne skupine v procesu njihove prenove.

Obravnavane vsebine bodo v nadaljevanju predstavljene na Interesni posvetovalni skupini za sodelovanje pri upravljanju velikih zveri, ki bo sklicana predvidoma v mesecu juliju. Skupina bo namenjena širši razpravi in vključevanju različnih pogledov v naloge in ukrepe upravljanja velikih zveri v Sloveniji. Člani Interesne posvetovalne skupine za sodelovanje pri upravljanju velikih zveri so predstavniki nevladnih organizacij s področja zaščite živali, narave in okolja, predstavniki kmetov, lovcev, strokovnjakov, lokalnih skupnosti in ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter MNVP.