Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 55. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 55. seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spremembe Zakona o kmetijstvu

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu ter ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru RS po nujnem postopku.

V Zakonu o kmetijstvu se ureja pravna podlaga za zbiranje, spremljanje in analiziranje podatkov o cenah, količinah in poreklu v verigi preskrbe s hrano. Podatki o cenah, količinah in poreklu se bodo zbirali po deležnikih v verigi preskrbe s hrano in bodo namenjeni analizi stanja v verigi in pripravi morebitnih dodatnih ukrepov v okviru skupne kmetijske politike za bolj ciljno naravnane investicije. Ukrep bo namenjen tudi pripravi podpor za najbolj perspektivne sektorje in v primeru ugotovitve nesorazmerij v verigi preskrbe s hrano, izvedbi ukrepov podpor za sektorje v težavah v skladu zakonodajo, ki ureja državne pomoči. S sprotnim spremljanjem gibanja cen, količin in porekla bo lahko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) na daljši rok vzpostavilo transparenten sistem nadzora dogajanja v prehranskih verigah in lažje ciljno usmerjalo politiko razvoja prehranskih verig.

Z novelo zakona se prav tako ureja financiranje kmetijske dejavnosti kmetijskih, razvojnih in izobraževalnih organizacij Slovencev v zamejstvu. MKGP bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavil javni poziv za pripravo večletnih programov, prejete vloge na javni poziv pa bo pregledala komisija, sestavljena iz predstavnikov MKGP in Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Na podlagi predloga komisije bo izdana odločba o izboru organizacij in potrditvi večletnega programa, medsebojna razmerja pa bodo urejena s pogodbo.

Sprememba Uredbe o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin.

Predlagane spremembe in dopolnitve Uredbe o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin se nanašajo na vključitev novih EU izvedbenih uredb, z namenom njihovega izvajanja in določanja prekrškovnih določb v zvezi z njimi.

Predlagane spremembe in dopolnitve Uredbe prinašajo:

  • podrobnejše določbe v zvezi s pripravo in izvajanjem načrtov izrednih ukrepov v primeru pojava zelo nevarnih karantenskih škodljivih organizmov rastlin na ozemlju Slovenije,
  • vzpostavitev dveh kriznih skupin za nadzor karantenskih škodljivih organizmov (za kmetijstvo in gozdarstvo),
  • spremembe pri letni prijavi pridelave rastlin,
  • spremembo vloge za izdajo fitosanitarnega in predizvoznega spričevala za izvoz pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov,
  • dopolnitve obveznosti izvajalcev poslovnih dejavnosti pri zagotavljanju sledljivosti in izvajanju ukrepov v primeru potrditve navzočnosti karantenskih škodljivih organizmov.

S predlaganimi spremembami bo omogočeno učinkovitejše ukrepanje pristojnih inšpektorjev in za stranke bolj jasno opredeljeni upravni postopki. Vključeni bodo tehnični popravki in spremembe, ki bodo olajšale izvajanje uredbe.

Stališče glede spremembe Uredb o določitvi ribolovnih možnosti za leti 2022 in 2023 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib ter o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2023 in 2024

Vlada je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2022/109 z dne 27. januarja 2022 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, ter Uredbe (EU) 2023/194 z dne 30. januarja 2023 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib za leto 2023, ki se uporabljajo v vodah Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, ter o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2023 in 2024. Slovenija predlog uredbe podpira.

S tem aktom se spreminja že sprejeta uredba o ribolovnih možnostih za staleže v izključni in deljeni pristojnosti EU, za katero je bil dosežen političen dogovor na decembrskem Svetu EU za kmetištvo in ribištvo. Prav tako se spreminja uredba za ribolovne možnosti za leto 2022.

Akt ne zadeva slovenskega ribištva.