Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za kulturo na srečanju s predstavniki lokalnih skupnosti

Na Brdu pri Kranju je danes Ministrstvo za kulturo gostilo srečanje s predstavniki lokalnih skupnosti. Srečanje je bilo namenjeno razpravi o možnostih sodelovanja na področju obnove kulturne dediščine ter enakomernega razvoja in podpore tako profesionalnih kot ljubiteljskih programov za kulturo in umetnost.

V uvodnem delu so videnje sodelovanja z državo predstavili tudi Marko Funkl iz Skupnosti občin Slovenije (SOS), Peter Dermol iz Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS), Dušan Strnad iz Združenja občin Slovenije (ZOS) in Mateja Hafner iz Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

Predstavniki ministrstva, ministrica dr. Asta Vrečko, državna sekretarja mag. Marko Rusjan in Matevž Čelik Vidmar, so predstavili projekte ministrstva, zlasti tiste, ki spodbujajo decentralizacijo, in različne možnosti črpanja finančnih sredstev, tako iz državnih sredstev kot tudi evropskih, kot so denimo kohezijska sredstva. 

Ministrica dr. Asta Vrečko je ob tem poudarila: “Sodelovanje lokalnih skupnosti je ključno za področje kulture, ne le na področju javne infrastrukture in obnove kulturne dediščine, ampak tudi različnih programov, kjer imamo možnosti sodelovanja oziroma ga moramo še vzpostaviti. Dostop do kulture je ključen za razvojno politiko države in lokalnih skupnosti, hkrati predstavlja na ljubiteljskem nivoju aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, iz tega pa nastajajo tudi projekti na najvišjem nivoju. V času podnebnih sprememb pa je lahko kultura tudi tista, ki pripomore k osveščanju, blaženju krize in postavlja nove standarde za prihodnost. Namen današnjega posveta je spregovoriti o teh vprašanjih, odkrito nasloviti izzive ter najti skupne rešitve.”

Ko gre za konkretne politike in ukrepe, je državni sekretar mag. Marko Rusjan podrobneje predstavil, kako se na Ministrstvu za kulturo lotevamo prenove razpisnih mehanizmov, kako želimo s spodbudami opogumiti lokalne skupnosti za vlaganja v lokalne kulturne programe, kar bo pripomoglo k želeni decentralizaciji kulture, in kako  izboljšati vključevanje mladih v kulturne projekte in ukrepe, povezane s kulturno vzgojo.

Državni sekretar Matevž Čelik Vidmar pa je bolj podrobno predstavil projekte obnove, ki trenutno potekajo po vsej državi. Odprtih je več kot 60 investicij v skupni vrednosti 200 milijonov evrov. Predstavil je tudi prenovo muzejske politike, ki bo temelj razvoja sodobnega upravljanja muzejev in galerij.

Posvet je spremljala razprava, predstavniki lokalnih skupnosti so opozorili na izzive, s katerim se soočajo, ter predstavili tudi dobre prakse. Na Ministrstvu za kulturo verjamemo, da bo današnji posvet pripomogel k še boljšemu sodelovanju z lokalnimi skupnosti, vendarle vsi skupaj zasledujemo isti cilj: več kulture in umetnosti za vse prebivalce in prebivalke Slovenije.