Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava osnutka Uredbe o PWAS

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo smo pripravili osnutek Uredbe o vzpostavitvi in zagotavljanju sistema javnega obveščanja in alarmiranja.

Ta je bil predložen na portalu  eUprava - Predlog predpisa (gov.si).  Osnutek uredbe je pripravljen na podlagi 201. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ki določa, da mora izvajalec javno dostopnih mobilnih medosebnih komunikacijskih storitev na podlagi številke proti plačilu vzpostaviti in zagotavljati sistem, ki v primeru aktualnih ali bližajočih se naravnih in drugih nesreč prek javnega mobilnega omrežja omogoči obveščanje in alarmiranje prebivalcev.

V skladu s tretjim odstavkom 201. člena ZEKom-2 vlada z uredbo podrobneje uredi izvajanje tega člena, vključno z njegovim financiranjem oziroma sofinanciranjem.

Osnutek uredbe določa obveznosti v zvezi z vzpostavitvijo in zagotavljanjem sistema javnega obveščanja in alarmiranja s posredovanjem opozorilnih obvestil, način financiranja sistema in tehnične zahteve za njegovo delovanje. Pri tem so določene zahteve glede delovanja sistema, obveznosti operaterjev, tehnične in varnostne zahteve, naloge organa, financiranje sistema iz državnega proračuna in prekrškovne določbe v primeru kršitev določb te uredbe.

Zainteresirani deležniki lahko podajo svoje predloge in pripombe na osnutek uredbe v 30 dneh od objave, to je do 22. julija 2023 na elektronski naslov gp.mdp@gov.si.