Skoči do osrednje vsebine

Zaključena spomladanska kampanja za promocijo lokalnega mleka

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je zaključilo spomladanski val nacionalne kampanje za promocijo lokalnega mleka in mlečnih izdelkov. Kampanja s sloganom »Najboljše imamo doma« je v obdobju 2021–2023 spodbujala porabo lokalnega mleka in mlečnih izdelkov ter izpostavljala višjo kakovost izdelkov z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«.

Pogled na različne mlečne izdelke, ki so položeni na mizo.

Mlečni izdelki | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

S paleto komunikacijskih kanalov in orodij je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj s pridelovalci mleka in proizvajalci mlečnih izdelkov v obdobju treh let (jeseni letos se zaključi drugo triletno programsko obdobje) ozaveščalo o pomenu nakupa lokalnega mleka in mlečnih izdelkov ter prednostih nacionalne sheme kakovosti živil, imenovane »izbrana kakovost«. Kampanja je poleg splošne promocije lokalnega mleka in mlečnih izdelkov poudarjala, da izbira živil z znakom »izbrana kakovost – Slovenija« in tistih s pripisom »kmečki« potrošnikom pomeni zagotovilo za višjo kakovost, slovensko poreklo ter dodaten neodvisen nadzor pridelave in predelave certifikacijskih organov.

Potrošniki so v oglasih, prispevkih in video receptih spoznali slovenske kmete, mlekarne, zadruge in trgovce, ki si s skupnimi močmi vsak dan prizadevajo za ponudbo kakovostnega lokalnega mleka in mlečnih izdelkov. Z njihovimi zgodbami so bile predstavljene koristi in prednosti za ljudi, gostinski sektor, slovenske kmete in živilskopredelovalno panogo. Hkrati so bili v ospredju promocije skrb za dobrobit živali ter trajnostni vidiki lokalne pridelave mleka in proizvodnje mlečnih izdelkov.

»Lokalno pridelana hrana, vključno z mlekom in mlečnimi izdelki, je izjemno pomembna za povečanje samooskrbe in zagotavljanje prehranske varnosti države,« poudarja Ana Le Marechal Kolar, generalna direktorica Direktorata za hrano in ribištvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in dodaja, da smo v Sloveniji lahko ponosni na dolgo tradicijo pridelave in predelave mleka: »S kampanjo smo potrošnikom približali delovanje slovenske mlečne verige in jih ozaveščali, da z vsakim nakupom lokalnega mleka in mlečnih proizvodov podprejo razvoj slovenskega kmetijstva in živilskopredelovalne panoge. Kratke oskrbne verige pomenijo večjo svežino in manjšo obremenitev za okolje. Znak 'izbrana kakovost – Slovenije' je za potrošnika zagotovilo, da je izbral dodatno nadzorovan proizvod višje kakovosti s slovenskim poreklom, torej da sta bili pridelava in predelava izvedeni v Sloveniji. Slogan kampanje 'Najboljše imamo doma' in znak 'izbrana kakovost – Slovenija' sta tako odličen opis lokalne ponudbe kravjega, ovčjega in kozjega mleka, zato naj bosta tudi vodilo pri vsakokratnem nakupu mlečnih proizvodov.«

Dobro sodelovanje členov v mlečni verigi in skrb za kakovost se odražata tudi z interesom kmetov in mlekarn za sodelovanje v shemi »izbrana kakovost«. Pogoj za pridobitev certifikata sheme in s tem dovoljenja za uporabo znaka »izbrana kakovost – Slovenija« je upoštevanje predpisanih zahtev, ki jih določa specifikacija za mleko in mlečne izdelke. Celoten postopek pridelave in predelave mleka na kmetijah in v mlekarnah presojajo usposobljeni presojevalci iz certifikacijskih organov. Zaradi skrbno nadzorovanega procesa imajo potrošniki zagotovilo višje kakovosti mleka in mlečnih izdelkov.

Večina potrošnikov pozna znak »izbrana kakovost – Slovenija«

Kampanja za promocijo slovenskega mleka in mlečnih izdelkov je stekla jeseni 2021, se nadaljevala spomladi 2022 in se bo letošnjo jesen zaključila. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS kampanjo ocenjujejo kot uspešno. Zadnji rezultati merjenja, ki ga je izvedla družba Aragon v juniju 2023, kažejo, da so kampanjo opazile dobre tri četrtine (81 %) anketirancev. Večina anketirancev (98,8 %) vsaj nekajkrat letno uživa mleko in mlečne izdelke. Prav tako večina (78 %) potrošnikov navaja, da pozna znak »izbrana kakovost – Slovenija«, dobra polovica sodelujočih (55 %) pa je že kdaj kupila mleko in/ali mlečne izdelke s tem znakom. Sogovorniki izražajo tudi naklonjenost ideji označevanja jedi, ki vsebujejo mleko in/ali mlečne izdelke, z oznako »izbrana kakovost – Slovenija« na jedilnih listih gostinskih lokalov.

Dejavnosti kampanje za promocijo mleka in mlečnih izdelkov so se odvijale pod okriljem nacionalnega projekta »Naša super hrana«. Gre za skupni projekt države ter sektorjev pridelave in predelave hrane. Poleg sektorja mleka so doslej v shemo »izbrana kakovost« pristopili še pridelovalci in predelovalci mesa in sadja. Ministrstvo v sodelovanju s sektorjem mleka že načrtuje dejavnosti promocije lokalnega mleka in mlečnih izdelkov tudi v naslednjem programskem obdobju, ki bo potekalo do konca leta 2026.