Skoči do osrednje vsebine

Sestala se je Medresorska delovna skupina za trajnostni razvoj v vzgoji in izobraževanju

Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje se je 20. junija 2023 prvič sestala Medresorska delovna skupina za trajnostni razvoj v vzgoji in izobraževanju do leta 2030.

»Področje trajnostnega razvoja je izjemno pomembno tako za izobraževanje kot za celotno družbo. Glede na številne aktivnosti, ki jih izvajamo v izobraževalnem sistemu s številnimi deležniki, je sedja pravi čas, da naredimo konkreten korak naprej,« je izpostavil minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda, ki je tudi vodja skupine.

Z ustanovitvijo delovne skupine na visoki ravni želi ministrstvo spodbuditi dialog s ključnimi deležniki, dvigniti pomen trajnostnega razvoja in spodbujati uvajanje potrebnih sprememb na tem področju. V skupino je ministrstvo vključilo predstavnike nevladnih organizacij, mladih, predstavnike razvojnih javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, pa tudi predstavnike univerzitetnega, visokošolskega in višjega  izobraževanja.

Ob številnih aktivnostih, ki se na področju trajnostnega razvoja v vzgoji in izobraževanju izvajajo, je ministrstvo na prvi seji predstavilo predlog nacionalnih zavez, ki bodo sledile ciljem trajnostnega razvoja in Strategiji razvoja Slovenije do leta 2030. Nacionalne zaveze, ki so še v fazi usklajevanja, v ospredje postavljajo prizadevanje za dvig deleža BDP v izobraževalnem sektorju, povečanje učinkovitosti financiranja izobraževanja, učinkovito in kakovostno preobrazbo izobraževalnega sistema do leta 2030, enakopraven dostop izobraževanja za vse, aktivnejšo vlogo sodelovanja z različnimi deležniki - predvsem aktiven dialog z mladimi, nevladnimi organizacijami in gospodarstvom pri kakovostni preobrazbi izobraževalnega sistema do leta 2030, ob tem pa krepitev kompetenc za trajnostni razvoj na vseh ravneh izobraževanja.

Člani delovne skupine so (ob ministru): državni sekretar Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Uroš Vajgl, Gašper Hrastelj z Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dr. Vinko Logaj (Zavod Republike Slovenije za šolstvo), dr. Nataša Potočnik (Andragoški center Slovenije), mag. Janez Damjan (Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje), Branko Kumer (Center šolskih in obšolskih dejavnosti), Aleš Ojsteršek (Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje), Maja Krušič Šega, (Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje), Manca Šetinc Vernik, Patricija Virtič, Robert Križanič, Max Zimani (vsi nevladna organizacija SLOGA), prof. dr. Igor Žagar (Pedagoški inštitut), Mia Zupančič (Mladinski svet Slovenije),izr. prof. dr. Gregor Torkar (Rektorska konferenca Republike Slovenije in samostojnih visokošolskih zavodov) in dr. Lidija Weis (Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov).