Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev programov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije občinam z romskim prebivalstvom

V ponedeljek, 19. junija 2023, je v Šmarjeških Toplicah bila predstavitev programov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije občinam z romskim prebivalstvom in podpornih programov v pomoč pri vključevanju romskih družin v nova bivalna okolja. Šlo je za tretji dogodek na to temo, ki je bil namenjen predvsem občinam z romskim prebivalstvom v jugovzhodni Sloveniji in romskim predstavnikom.

V veljavnem Nacionalnem programu ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030, ki je bil sprejet konec decembra 2021, je Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije tudi nosilec dveh ukrepov, katerih cilj je krepitev ukrepov na področju stanovanjske politike in zagotavljanja dostopa do stanovanj pripadnikom romske skupnosti. Ukrepa zajemata na eni strani informiranje občin, kjer živijo Romi, o obstoječih možnostih sofinanciranja izgradnje neprofitnih stanovanj in zagotavljanja bivalnih enot po programih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ter nudenje strokovne pomoči in na drugi strani informiranje zainteresiranega romskega prebivalstva o možnostih najema stanovanj po odprtih razpisih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

Prvi dogodek na to temo je bil 22. junija 2022 v Ljubljani. Drugi dogodek, ki je bil namenjen predvsem občinam z romskim prebivalstvom v severovzhodni Sloveniji in predstavnikom romske skupnosti, pa je bil 1. junija 2023 v Moravskih Toplicah. Na tokratnem dogodku, ki se je izvedel v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome (SIFOROMA5), je predstavnica Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, Maja Mamlić, predstavila ukrepe iz Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030 na področju stanovanjske politike in zagotavljanja dostopa do stanovanj pripadnikom romske skupnosti. V nadaljevanju sta predstavnici Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, mag. Mojca Štritof Brus in Alenka Kern, predstavili programe sofinanciranja in razpise, ki so na voljo. Dodatno k temu pa je Katarina Meden, predsednica Društva Mozaik - društvo otrok, udeležencem predstavila podporne programe, ki so v pomoč pri sobivanju in vključevanju romskih družin v nova bivalna okolja in se uspešno izvajajo v Ljubljani. Predstavnici Društva Kralji ulice, Ajda Gostinčar in Maruša Ivančič, sta predstavili podporni program pri sobivanju in vključevanju ranljivih in romskih skupin v nova bivalna okolja. Predstavili sta tudi program preprečevanja deložacij in krepitev moči za ohranjanje obstoječih nastanitev kot tudi preventivne aktivnosti in delo z družinami ter posamezniki v romski skupnosti na določenem stanovanjskem območju v Mariboru.

Predstavitev in razprave, ki je sledila v nadaljevanju, so se udeležili predstavniki in predstavnice občin (Šentjernej, Krško, Ribnica, Brežice in Črnomelj), predstavnika Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto in predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu Občine Novo mesto in Občine Krško.