Skoči do osrednje vsebine

Na delovnem obisku z nizozemskimi kolegi o krožni gradnji, prenovi stavb in krožnem javnem naročanju

Gradbeni sektor in stavbe imajo v svoji življenjski dobi velik vpliv na okolje, ki ga je mogoče s sodobnimi znanji in pristopi bistveno zmanjšati. Načrtovanje, investicije in izvedba projektov krožne gradnje je kompleksen proces in predstavlja velik izziv tudi za javno upravo, pri čemer je med drugim izjemno pomembna krepitev tudi krožnega javnega naročanja.

Nizozemska je na omenjenem področju med vodilnimi na svetu, zato se je te dni slovenska delegacija v okviru delovnega obiska seznanila s primeri dobrih praks, izmenjala izkušnje glede krožne gradnje in prenove stavb, kakor tudi primere krožnega javnega naročanja, s katerim se oblikujejo tržne spodbude in spodbuja razvoj okoljsko manj obremenjujočih izdelkov in storitev in bi jih bilo smotrno pospešeno uvajati tudi v Sloveniji.

V okviru obiska se je državni sekretar Urban Kodrič s sodelavci Ministrstva za javno upravo srečal z nizozemsko državno sekretarko Vivianne Heijnen ter predstavniki tamkajšnjega Ministrstva za infrastrukturo in upravljanje voda, ki se ukvarjajo tudi z okoljem in krožnim gospodarstvom.

Državni sekretar se je nizozemskim kolegom zahvalil za predstavitev njihovih projektov, še posebej krožnega javnega naročanja, ter izrazil potrebo po skupnem sodelovanju pri oblikovanju, promociji in izvajanju zelenih politik. Dogovorjeno je bilo, da bo nizozemska vlada pomagala tudi pri izobraževanju glede krožnega javnega naročanja ter pomoči pri izvedbi morebitnih projektov. 

Državna sekretarka Heijnen je pravtako podarila  pomembnost krožnega gospodarstva, saj postajajo viri vse bolj omejeni, zato nizozemska vlada načrtuje, da bo njihova država postala popolnoma krožna do leta 2050.

Državni sekretar na Ministrstva za okolje, prostor in energijo dr. Uroš Vajgl pa je v pogovoru izpostavil pomembnost trajnostnega razvoja, skupnega sodelovanja držav članic Evropske unije pri vzpostavljanju trajnostnih politik in sodelovanja med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko pri vprašanjih zelena prehoda in krožne ekonomije.

Predstavniki Slovenije so si prvi dan obiska ogledali tudi gradnjo 11 kilometrskega avtocestnega odseka A16, ki je grajen na podlagi zahtevnih meril trajnostnega javnega naročanja in zahtevami po energijsko nevtralnemu izvajanju gradnje (uporabi okolju prijaznih gradbenih materialov in brezmisijskih vozil). Omenjeni projekt je še posebej zanimiv, saj je javno naročilo oddano kot javno-zasebno partnerstvo, ki vključuje tudi 20-letno vzdrževanje in bo v celoti samooskrbno.